Ogłoszenia

Rozstrzygnięto konkurs na najem lokalu gastronomicznego w bielskiej komendzie

Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztof Herzyk informuje, iż rozstrzygnięty został konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 45.

Zgodnie z § 9 Regulaminu konkursu ofert, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta zgodna z kryteriami w § 8, tj: „Oferta numer 1”, która zaoferowała opłatę za 1m² wynajmowanej powierzchni w wysokości 15,50 złotych.

Zamknięcie konkursu nastąpi w oparciu o § 9 ust 11, a tym samym zwrot wypłaconego wadium nastąpi zgodnie z § 7 ust 5 Regulaminu konkursu ofert.

Pliki do pobrania