Ogłoszenia

Rozstrzygnięto konkurs na najem lokalu gastronomicznego w bielskiej komendzie

Komendant Miejski Policji informuje, iż rozstrzygnięty został konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, ul. Wapienna 45, 43 – 300 Bielsko-Biała.

Zgodnie z § 5 pkt.4 Regulaminu konkursu ofert, wybrano ofertę numer 1 – jako jedyną złożoną w konkursie, która zaoferowała opłatę za 1m2 wynajmowanej powierzchni w wysokości 9,50 złotych.

Ponadto zawiadamiam, iż zamknięcie konkursu nastąpi w oparciu o § 9 ust 11, Regulaminu konkursu ofert.

Pliki do pobrania

  • 2.86 MB