Twój dzielnicowy

Twój dzielnicowy

Uwaga: dzielnicowy odbiera komórkę służbową będąc w służbie. Może zdarzyć się, że dzwoniąc do dzielnicowego nie zrealizujecie Państwo połączenia. Oznacza to, że nie ma go w pracy. W takiej sytuacji, w sprawach istotnych - niecierpiących zwłoki - należy kontaktować się z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, numer telefonu 33 812 12 55, nr alarmowe 997 lub 112.

Komisariat Policji I w Bielsku-Białej, ul. Składowa 2, nr tel. 47 85 701 00, adres e-mail: kp1@bielsko.ka.policja.gov.pl.

p.o Kierownika Rewiru Dzielnicowych asp.szt. Sebastian SUBSTYK  , tel. 47 85 701 30

Stopień, imię i nazwisko
Nr dzielnicy
Rejon służbowy
Numery telefonów kontaktowych
(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)
st. asp. Piotr Janusz

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz używania słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym w rejonie sklepu BIEDRONKA przy ul. Cyniarskiej 26  w Bielsku-Białej.

1
Centrum
47 85 701 42, 723641430
asp. szt. Sebastian Substyk
Aktualnie rejon obsługiwany jest w zastępstwie przez st.sierż. Rafała MATLAKA tel. 47 85 70 142, 727-032-509

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r. .

Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócenia ładu i porządku publicznego, zanieczyszczania, stwarzania zagrożenia sanitarno – epidemiologicznego, umieszczania graffiti, niszczenia mienia przez grupującą się młodzież, oraz osoby bezdomne przebywające na klatkach schodowych budynków osiedla Śródmiejskiego przy ul. Władysława Broniewskiego 4, 7,10, Kierowej 10, Romana Dmowskiego 7,15  w Bielsku-Białej.

2
Śródmieście, Osiedle Śródmiejskie
47 85 701 42, 727032506
st. sierż. Rafał Matlak

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.02.2023 r do 31.07.2023r.

Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, dewastacji mienia oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego na terenie Placu Zabaw przy ul.Zielonej w Bielsku-Białej.

3
Osiedle Grunwaldzkie
47 857 01 42, 727032509
mł. asp. Bartosz Łodziana

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r. 

Wyeliminowanie zjawiska nie stosowania się do przepisów Ustawy Prawa o Ruchu Drogowym dot. ograniczeń tonażowych w dzielnicy Lipnik w rejonie ulic Podgórnej, Krzyżowej, Skowronków oraz Polnej w Bielsku–Białej.

 

4
Lipnik
47 85 701 34, 727032510
asp. Paweł Kastelik
 

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.02.2023 r do 31.07.2023r.

Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania miejsca publicznego przez n/n osoby oraz ich gromadzenia się w rejonie  ul. Jutrzenki 2  w  Bielsku-Białej.

5
Osiedle Złote Łany - dół
47 85 701 34, 723642032
 mł. asp. Sławomir Łukaszek

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.02.2023 r do 31.07.2023r.

Wyeliminowanie zjawiska koczowania osób bezdomnych na klatkach schodowych oraz w piwnicach bloków przy ul. Jutrzenki 31 oraz 33 w Bielsku-Białej jak również spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonym oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego w rejonie w/w bloków.

6
Osiedle Złote Łany - góra
47 85 701 34, 727032508

asp. Dawid Manowski

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.02.2023 r do 31.07.2023r.

Wyeliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby spożywające alkohol , żebractwo,uszkodzenia mienia oraz kradzieże w rejonie  Centrum Handlowo Usługowego przy ul. Jutrzenki 18-24. 

7
Złote Łany - dół

 

47 857 01 45, 727032507

sierż. szt.  Przemysław Gałuszka

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.02.2023 r do 31.07.2023r.

Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania miejsca publicznego przez osoby gromadzące się w rejonu przystanku MZK oraz Parkingu na wysokości posesji ul. Górska 125  
w Bielsku-Białej.

8
Straconka

 

47 85 701 45, 727032511
 
Aktualnie rejon  obslugiwany jest w zastępstwie  przez  mł. asp. Bartosz ŁODZIANA tel: 47 857 0134, 727-032-510
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.02.2023 r do 31.07.2023r.

Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz niszczenia mienia w rejonie bloków nr 13, 13A oraz 13B (wraz z placem zabaw oraz garażami) przy ul. Leszczyńskiej w Bielsku-Białej.

9
Leszczyny

 

47 85 701 45 727032512
asp. szt. Grzegorz Wolny

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.02.2023 r do 31.07.2023r.

Przeciwdziałanie demoralizacji młodzieży, wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócenia ładu i porządku publicznego, wysypywanie śmieci oraz niszczenia mienia na terenie pustostanu Stalownik przy ul. Stalowej 10 w Bielsku-Białej.

10
Mikuszowice Krakowskie
47 85 701 34, 723641447


 
Komisariat Policji II w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 8, nr tel. 47 85 702 00, adres e-mail: kp2@bielsko.ka.policja.gov.pl.

 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp.szt. Piotr Górka, nr tel. 47 85 702 21.
Stopień, imię i nazwisko Nr dzielnicy Rejon służbowy Numery telefonów kontaktowych 
(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)

asp. Piotr Wojciuch

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2023r do 30.06.2023r.:

Wyeliminowanie zjawiska przebywania osób bezdomnychna klatce schodowej budynku przy ul. Kamińskiego 25 w Bielsku-Białej

11
Osiedle Słoneczne
47 85 702 30, 727032516
asp. szt. Wiesław Drewniak

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2023r do 30.06.2023r.

Wyeliminowanie zjawiska przebywania osób bezdomnych na podwórku przy Pl. Żwirki i Wigury 1 w Bielsku-Białej

12

Plac Rynek Starego Miasta i przyległe ulice Młyńska, Batorego do ul. Widok

47 85 702 20, 723641408

st. asp. Marcin Muś

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2023r do 30.06.2023r. 

Wyeliminowanie zjawiska przebywania osób bezdomnych na klatce schodowej budynku przy ul. Mireckiego 3 w Bielsku-Białej

13
Aleksandrowice, Wapienica do rzeki Wapieniczanka
47 85 702 28, 723641396

asp.szt. Marcin Adamczyk

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2023r do 30.06.2023r.

Wyeliminowanie zjawiska wjazdu pojazdów silnikowych do lasu bez wymaganej zgody ul. Zapora 114 ( za pętlą MZK) w Bielsku-Białej

14
Wapienica (od rzeki Wapieniczanka do granicy z Jaworzem)
47 85 702 25, 723641407

asp.szt. Rafał Imielski

zastępstwo pełni asp. szt. Marcin Adamczyk

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2023r do 30.06.2023r.:

Wyeliminowanie zjawiska  zakłóceń ładu i porządku publicznego w rejonie budynków przy Al. Armii Krajowej 141 w Bielsku-Białej

15
Kamienica
47 85 702 26, 727032517
mł. asp. Wojciech Klimczak

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2023r do 30.06.2023r.

Wyeliminowanie zjawiska przebywania osób bezdomnych na klatce schodowej budynku przy ul. Goleszowskiej 16 w Bielsku-Białej

16
Osiedle Beskidzkie - Górne
47 85 702 24, 727032515
 

mł. asp. Przemysław Kozyra

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2023r. do 30.06.2023r.

Wyeliminowanie zjawiska przebywania osób bezdomnych w rejonie wiaduktu ul. Andersa z ul. Karpacką w Bielsku-Białej

17

Osiedle Beskidzkie oraz ul. Poprzeczna, Grażyny
47 85 702 31, 727032518
asp. Rafał Kuteń

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2023r do 30.06.2023r.

Wyeliminowanie zjawiska przebywania osób bezdomnych w komorze śmieciowej w bloku ul. Zaruskiego 9 w Bielsku-Białej

18

Osiedle Karpackie (jednostka C), Osiedle Cztery Pory Roku

47 85 702 27, 727032514

asp. szt.  Sławomir Lindert

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2023r do 30.06.2023r.

Wyeliminowanie zjawiska przebywania osób bezdomnych na klatkach schodowychw bloku przy Pięciu Stawów 11 w Bielsku-Białej

19
Osiedle Karpackie (jednostka A i B)
47 85 702 29, 727032513

st. sierż. Paweł Kołodziejczyk

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2023r do 30.06.2023r. 

Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym w rejonie posesji przy ul. Kustronia 92 w Bielsku-Białej

20

 Mikuszowice Śląskie

 
47 85 702 22, 727032568
 


 
Komisariat Policji III w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2c, nr tel. 47 85 703 00 adres e-mail: kp3@bielsko.ka.policja.gov.pl.

 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. szt. Mariusz Tomaszczyk – tel. 47 85 703 21.

 

Stopień, imię i nazwisko Nr dzielnicy Rejon służbowy Numery telefonów kontaktowych 
(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)
mł. asp. Krzysztof Modrzejewski

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:

Wyeliminowanie zjawiska:  Zakłócenia ładu i porządku, w rejonie "Placu zabaw Bolka i Lolka" przy ul. Bohaterów Warszawy w Bielsku-Białej. 

Termin realizacji: od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku

21
Centrum – teren pomiędzy ul. Bohaterów Warszawy, 3 Maja, ul. Warszawską do tzw. Koniczynki, ul. Węglową, ul. Kwiatkowskiego do rzeki Białej
47 85 703 26,
723642037
asp. szt. Joanna Buzderewicz
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:
 
Wyeliminowanie zjawiska:grupowanie się osób bezdomnych, spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, żebractwo oraz zaśmiecanie miejsca publicznego w rejonie Dworca PKS przy ul. Warszawskiej 7 w Bielsku-Białej

Termin realizacji: od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku

 
22

 

Dolne Przedmieście – teren pomiędzy ul. 3 Maja, ul. Orkana, ul. Słowackiego, ul. Starobielską i linią kolejową
47 85 703 33,
723642102
 
asp. Bożena Rusinek

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:

Wyeliminowanie zjawiska: zagrożenie dotyczące oszustw i prób wyłudzenia pieniędzy metodą "na policjanta" , "pracowników wodociągów" i podobne metody popełnianych na szkodę osób starszych w wyznaczonym rejonie słuzbowym tj.: Osiedle Mieszka I oraz Dolnego Przedmieścia w Bielsku-Białej.

Termin realizacji: od 01 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku

23
 
Dolne Przedmieście – teren pomiędzy ul. Starobielska, ul. Piastowską, linią kolejową oraz
Osiedle Piastowskie (ul. Dębowa, ul. Kasztanowa)
47 85 703 24, 727032538
 
mł. asp. Mateusz Tchórzewski

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:

Wyeliminowanie zjawiska:  spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym oraz zaśmiecanie miejsca publicznego w rejonie sklepu całodobowego przy ul. Cieszyńskiej 38 w Bielsku-Białej

Termin realizacji: od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku

24
Górne Przedmieście – teren pomiędzy ul. Słowackiego, ul. Cieszyńska, Solna, ul. Wita Stwosza, ul. Piastowska
47 85 703 29, 727032536
st. asp. Bogumił Jasik

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:

Wyeliminowanie zjawiska:  zakłócanie ładu i porządku publicznego, wykroczenia z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi w rejonie oraz w klatkach schodowych budynku przy ul. Sobieskiego 88 przy ul. Sobieskiego 88 w Bielsku-Białej.

 

Termin realizacji: od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku

25
Górne Przedmieście - teren pomiędzy ul. Wita Stwosza, ul. Piastowska do Hulanki, ul. Cieszyńska do ul. Solnej
47 85 703 30, 727032533
sierż. szt. Łukasz Habdas

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:

Wyeliminowanie zjawiska: Zagrożenie dotyczące oszustw i prób wyłudzenia pieniędzy metodą „na policjanta”, „wnuczka” i podobne metody popełnianych na szkodę osób starszych w podległym rejonie służbowym tj.: Osiedle Kopernika w Bielsku-Białej.

Termin realizacji: od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku

26
Osiedle Mikołaja Kopernika,
Osiedle Piastowskie
(ul. Ks. Przemysława, ul. Piastów Śląskich)
47 85 703 20, 727032535
mł. asp. Daniel Romik

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:

Wyeliminowanie zjawiska: Zagrożenie dotyczące oszustw i prób wyłudzenia pieniędzy metodą „na policjanta”, „pracownika wodociągów” i podobne metody popełnianych na szkodę osób starszych
w wyznaczonym rejonie służbowym tj.: Osiedle Wojska Polskiego w Bielsku-Białej.

Termin realizacji: od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku

27
Osiedle Wojska Polskiego, część Starego Bielska - teren pomiędzy ul. Wodną, ul. Zapłocie Duże, ul. Ciżemki
47 85 703 28, 723642070
mł. asp. Anna Macionczyk

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:

Wyeliminowanie zjawiska:  Zagrożenie dotyczące usiłowań oraz oszustw i wyłudzeń pieniędzy metodami „wnuczka”, „policjanta” i podobnych metod popełnianych na szkodę osób starszych w podległym rejonie służbowym tj.: Osiedle Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej.

Termin realizacji: od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku

28
Osiedle Polskich Skrzydeł, część Starego Bielska pomiędzy ul. Ciżemki, ul. Zapłocie Duże, ul. Praską do rzeki Wapieniczanki
47 85 703 22, 727032534
sierż. szt. . Sebastian Palowski

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:

Wyeliminowanie zjawiska: grupowanie się młodzieży zagrożonej demoralizacją  i zakłócenia spokoju i porządku publicznego oraz zaśmiecanie w rejonie ul. Lajkonika 7-9 w Bielsku- Białej.

 

Termin realizacji:  od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku

29
Wapienica
47 85 703 27, 727032539
mł.asp. Anna MACIONCZYK
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:

Wyeliminowanie zjawiska:   zagrożenie w sieci i podobne zagadnienia popełnianie na szkodę młodzieży placówek szkolnych ul. Filarowa 52 oraz Zapłocie Duże 1 w Bielsku-Białej w podległym rejonie służbowym.

Termin realizacji: od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku

30
Stare Bielsko, Sarni Stok
47 85 703 25, 727032537
 

 
Komisariat Policji IV w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 235, nr tel. 47 85 704 00, adres e-mail: kp4@bielsko.ka.policja.gov.pl
 
Stopień, imię i nazwisko Nr dzielnicy Rejon służbowy Numery telefonów kontaktowych 
(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)
asp. Arkadiusz Gniadek
 

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku.

Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu, zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie skweru przy ul. św. J. Chrzciciela w Bielsku-Białej

31

 

Komorowice Krakowskie, Osiedle Rosta
47 85 704 25,
723641738

st. sierż. Damian Skiba

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku.

Działania profilaktyczne skierowane na wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie ul. Wyzwolenia 343 oraz 441 w Bielsku-Białej

32

Hałcnów
47 85 704 20,
727032542
mł.  asp.  Adam Tomeczek

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku.

Działania profilaktyczne skierowane na wyeliminowanie zjawiska  spożywania alkoholu zakłócania  ładu i porządku publicznego w rejonie przystanku Komunikacji Miejskiej przy ul Komorowickiej 35 w Bielsku-Białej.  

33

Biała Wschód, Komorowice Śląskie
47 85 704 24,
723641640
mł. asp. Dawid Bożek
 

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku.

Działania profilaktyczne skierowane na Wyeliminowanie zjawiska  spożywania alkoholu oraz gromadzenia się nieletnich zagrożonych demoralizacją ul. Wapienna 30 do 34 w Bielsku-Białej

34

 

Biała Krakowska
47 85 704 25,
727032541


 
Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Mickiewicza 1, nr tel. 47 85 708 10, adres e-mail:czechowice@bielsko.ka.policja.gov.pl.

 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach
asp.szt. Marek Gniłka, nr tel. 47 85 708 24.

 

Stopień, imię i nazwisko Nr dzielnicy Rejon służbowy Numery telefonów kontaktowych 
(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)
st. sierż. Wojciech Kubala
 

Wyeliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego oraz grupowanie się osób w tym osób nieletnich zagrożonych demoralizacją w rejonie Placu Targowego w Czechowicach-Dziedzicach

Termin realizacji: od 01.02.2023 roku do dnia 31.07.2023 roku

35
Os. Centrum i Os. Dziedzice - teren pomiędzy ulicami Niepodległości, Mazańcowicką, Ligocką do rzeki Wapienica, Księża Grobel, Ochodzka, Klimesza do granicy z gminą Goczałkowice Zdrój.
Ul. Legionów do skrzyżowania z DK 1, DK 1 do szlaku kolejowego Zebrzydowice, ul. Zielona, Kolejowa
47 85 708 19, 727032529
asp. Maciej Marek

 

Wyeliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego,żebractwa a także łamania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości w rejonie sklepu LIDL ul. Barlickiego 22 w Czechowicach-Dziedzicach

 

Termin realizacji: od 01.02.2023 roku do dnia 31.07.2023 roku

36
Os. Lesisko i Os. Tomaszówka – teren pomiędzy ulicami Niepodległości, Legionów, Bestwińską do granicy miasta, granica miasta do szlaku kolejowego Zebrzydowice, ul. Towarowa

 

47 85 708 40, 727032528

st. sierż. Łukasz Walaszek

Wyeliminowanie zjawiska łamania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz grupowania się osób w tym osób nieletnich zagrożonych demoralizacją w rejonie placu zabaw przy ul. Szkolenj 49B w Czechowicach-Dziedzicach

Termin realizacji: od 01.08.2022 roku do dnia 31.01.2023 roku

37
Os. Północ – teren pomiędzy ulicami Traugutta, Węglową do DK 1, DK 1 do szlaku kolejowego, szlak kolejowy do ul. Traugutta
47 85 708 39, 723642176
st. asp. Krzysztof Jarczok
Aktualnie rejon obsługiwany jest w zastępstwie przez st.sierż. Łukasza WALASZEK tel.  47 85 708 39, 723642176

 Wyeliminowanie zjawiska łamania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości oraz Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, oraz naruszeń przepisów dotyczących niszczenia mienia w postaci dewastacji wyposażenia placu zabaw i parku w Czechowicach-Dziedzicach w Parku im. Królowej Jadwigi przy ul. Królowej Jadwigi i Rumana .

 

Termin realizacji: od 01.02.2023 roku do dnia 31.07.2023 roku

 
38
Os. Renardowice i Os. Barbary – teren pomiędzy ulicami Traugutta, Węglową do DK 1, DK 1 do ul. Legionów, ul. Legionów do granicy miasta, wzdłuż rzeki Wisła do granicy z gminą Bestwina, granica miasta do szlaku kolejowego Oświęcim
47 85 708 45,  727032532
mł. asp. Krzysztof Gałuszka
 

 Wyeliminowanie zjawiska popełniania przestępstw oszustw internetowych na szkodę mieszkańców dzielnicy. Działanie będzie ukierunkowane na uświadamianie lokalnej społeczności a w szczególności uczniów szkół podstawowych o problemie oszustw popełnianych za pomocą sieci internetowej.

Termin realizacji: od 01.02.2023 roku do dnia 31.07.2023 roku
 
39
Os. Południowe i Os. Czechowice Górne – teren pomiędzy ulicami Legionów, Bestwińską do granicy miasta, granice miasta do ul. Ligockiej, Mazańcowickiej
47 85 708 41,  723642216

mł. asp.  Paweł  Siedliński

 Wyeliminowanie zjawiska łamania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości oraz Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi , zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz zaśmiecania i demoralizacji osób małoletnich w rejonie komplekcu leśnego w Ligocie przy ul. Pod Lasem.

Termin realizacji: od 01.02.2022 roku do dnia 31.07.2023 roku

40
Sołectwa Zabrzeg, Ligota Bronów.
47 85 708 27, 727032530
 
st. sierż.  Dominik Piecha
 
 Wyeliminowanie zagrożenia w postaci gromadzenia się osób nieletnich zagrożonych demoralizacją , niszczenia mienia , a także łamania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, na terenie skweru w Bestwinie przy ul. Krakowskiej 111.

Termin realizacji: od 01.02.2023 roku do dnia 31.07.2023 roku

 
41
Sołectwa Bestwina i Janowice
47 85 708 42,  727032531
sierż.  Patryk SORDYL
 

Wyeliminowanie zjawiska łamania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi , Przeciwdziałaniu Narkomanii , zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu DINO w Kaniowie przy ul. Stefana Kózki 1a.

Termin realizacji: od 01.02.2023 roku do dnia 31.07.2022 roku

 
42
Sołectwa Kaniów i Bestwinka
47 85 708 43, 727032562
 

 
Komisariat Policji w Jasienicy, Jasienica 1401, ul. Zdrowotna, nr tel. 47 85 705 10, adres e-mail: jasienica@bielsko.ka.policja.gov.pl

 

Stopień, imię i nazwisko Nr dzielnicy Rejon służbowy Numery telefonów kontaktowych 
(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)
asp. Błażej GABRYŚ
Rejon służbowy w zastępstwie obsługiwany jest przez mł. asp. Mikołaja KALFASA  tel: 727-032-544, 47 857 0516
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku.

Wyeliminowanie zjawiska  - gromadzenie się osób w rejonie placu zabaw przy GOK Rudzica i obiektach sportowych przy ZSP Rudzica.  Spożywanie w tych miejscach alkoholu, utrudnianie korzystania z dostępnych urządzeń użytku publicznego oraz zaśmiecania terenu.

52
Iłownica, Landek, Roztropice, Rudzica, Wieszczęta
47 85 705 33,
723 641 864
mł. asp. Agata Haluch - Willmann

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku.

Wyeliminowanie zjawiska nieprawidłowe parkowanie w rejonie ZSP w Międzyrzeczu Górnym.

53

Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze Dolne, Mazańcowice
47 85 705 37, 727032543
mł. asp. Paweł Cichocki
 

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 1 lutego  2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku.

Wyeliminowanie zjawiska zakłócanie ciszy nocnej, niszczenia mienia, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w rejonie skweru z placem zabaw, tężnią, skate park oraz wiatą w Jasienicy przy ul. Modrzewiowej i Topolowej.  
 

50

Jasienica
47 85 705 15, 727032545
mł. asp.  Mikołaj Kalfas

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku.

Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu objetym zakazem oraz grupowanie się nieletnich zagrożonych demoralizacją tj. w Grodźcu przy ul. Cieszyńskiej w obrębie sklepu Żabka.

51
Świętoszówka, Grodziec, Łazy, Bielowicko, Biery
47 85 705 16, 727032544
sierż. Daniel DZIDA
 

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku.

Wyeliminowanie zjawiska  - wjazd na szlaki leśne, poruszanie się po terenach zielonych pojazdów typu cross i quad powodujących zagrożenie bezpieczeństwa dla znajdujących się tam osób, płoszenie zwierzyny leśnej, niszczenie rośliności.

49
Jaworze
47 85 705 36, 727032546


 
Komisariat Policji w Kobiernicach, ul. Żywiecka 6, nr tel. 47 85 707 10, adres e-mail: kobiernice@bielsko.ka.policja.gov.pl
 
 
Stopień, imię i nazwisko Nr dzielnicy Rejon służbowy Numery telefonów kontaktowych 
(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)

sierż. Przemysław Zemczak

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku

Wyeliminowanie zjawiska nieprawidłowego parkowania w rejonie zatoki przystankowej przy budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Hecznarowicach przy ul. Krakowskiej 110. 

55
Pisarzowice, Hecznarowice, Stara Wieś
47 85 707 20, 727032523
 st. sierż. Wojciech Sztafiński
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 1lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku.
 
Wyeliminowanie negtywnego zjawiska nieprawidlowego parkowania w rejonie skrzyżowania ulic: św. Wojciecha z ul. Kościelną w Dankowicach. 
 
58
Wilamowice, Dankowice, Zasole Bielańskie
47 85 707 20, 727032524
asp. Krzysztof Barabasz
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku.
 
Wyeliminowanie  negatywnego zjawiska spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem i zakłócaniem porządku publicznego, zaśmiecania miejsc publicznyhch oraz nieobyczajnych wybryków w Czańcu przy ul. Kościelnej w szczególności w rejonie sklepu spożywczego "Groszek". 
54

Czaniec, Bujaków

47 85 707 24, 727032527

mł. asp. Radosław Dendys

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku.

Wyeliminowanie zjawiska  niekontrolowanego wjazdu pojazdów silnikowych w postaci samochodów, quadów i motocykli typu cross do lasu w Porąbce - masywy leśne Trzonka, Palenica, tj. naruszenie art. 161 kodeksu wykroczeń.

59 Porąbka, Kobiernice 47 85 707 22, 727032561
 
 
Posterunek Policji w Kozach, ul. Szkolna 5, tel. 47 85 707 40, adres e-mail: kozy@bielsko.ka.policja.gov.pl
 
Kierownik Posterunku asp. Marek Pawiński, tel 47 85 707 40, pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00
 
 
Stopień, imię i nazwisko Nr dzielnicy Rejon służbowy Numery telefonów kontaktowych 
(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)
mł. asp. Dominik Sztafiński

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku.
 
Wyeliminowanie negatywnego zjawiska  spożywania alkoholu w miejscach zabronionych ustawą, zakłócenia ładu i porządku publicznego, zaśmiecania miejsc publicznych oraz nieobyczajnych wybryków w rejonie dworca PKP w Kozach na ul. Dworcowej 29 oraz pobliskich sklepów.
56
Kozy Dolne
47 85 707 41, 727032525

st. sierż. Mateusz Barabasz

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku.

Wyeliminowanie negatywnego zjawiska spożywania alkoholu w miejscach zabronionych ustawą, zakłócania ładu i porządku publicznego, zaśmiecania miejsc publicznych, żebractwa oraz kradzieży paliwa w rejonie stacji paliw "AMIC" w Kozach przy ul. Krakowskiej 104.

57

Kozy Górne
47 85 707 42, 727032526
 
 
 
Komisariat Policji w Szczyrku, ul. Myśliwska 40, nr tel. 47 85 706 10, adres e-mail: szczyrk@bielsko.ka.policja.gov.pl

 

Stopień, imię i nazwisko Nr dzielnicy Rejon służbowy Numery telefonów kontaktowych 
(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)
asp. szt. Rafał Semik

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:

Problematyka związana z niedopełnieniem przez wlaścicieli nieruchomości zlokalizowanych w Szczyrku obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu lub utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości

Termin realizacji od 01.02.2023 roku do 31.07.2023 roku

44
Szczyrk - lewa strona DW 942 wraz z ulicami przyległymi
47 85 706 25, 723641769
sierż. szt. Tomasz Lach

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:

Problem związany z niedopełnieniem przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanychw Szczyrku obowiązku umieszczania w odpowienim miejscu lub utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości

Termin realizacji: 01.02.2023 r. - 31.07.2023 r.

43
Szczyrk – prawa strona DW 942 wraz z ulicami przyległymi
47 85 706 17, 727032569
asp.szt. Tomasz Szwed
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku.
 
 Zakładanym celem do osiągnięcia jest podniesienie świadomości mieszkańców Godziszki i Buczkowic odnośnie mechanizmów działania sprawców związanych z zagrożeniem oraz postępowaniem w przypadku próby oszustwa na "wnuczka" i "policjanta".
45
Buczkowice, Godziszka
47 85 706 18, 723641777
mł. asp. Marcin Babiarczyk
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 1 lutego 2023 roku do dnia 31 lipca  2023 roku.
 
Zakładanym celem do osiągnięcia jest podniesienie świadomości mieszkańców Rybarzowic i Kalnej odnośnie mechanizmów działania sprawców związanych z zagrożeniem oraz postępowaniem w przypadku próby oszustwa na "wnuczka" i "policjanta".

46

Rybarzowice, Kalna
47 85 706 21, 727032520
 

 
Posterunek Policji w Wilkowicach, ul. Parkowa 2, tel. 47 85 706 40, adres e-mail: wilkowice@bielsko.ka.policja.gov.pl

Kierownik Posterunku asp. Sławomir Grzesiuk, tel 47 85 706 40, pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00
 
 
 
Stopień, imię i nazwisko Nr dzielnicy Rejon służbowy Numery telefonów kontaktowych 
(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)
asp. Marcin Krawiec
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:
 

Ograniczenie do poziomu 30 procent negatywnego zjawiska niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie sołectwa Wilkowice po lewej stronie ul. Wyzwolenia, obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu lub utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym

Termin realizacji: od 01.02.2023 roku do dnia 31.07.2023 roku

 
47
Wilkowice
47 85 706 41, 727032522
mł. asp.  Jakub Bartków 
 Rejon w zastępstwie obsługiwany jest przez asp. Marcina                 KRAWIEC

 Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:

Ograniczenie do poziomu 30 procent negatywnego zjawiska niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie sołectw Bystrej i Mesznej po lewej stronie ul. Szczyrkowskiej, obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu lub utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym

Termin realizacji: od 01.02.2023 roku do dnia 31.07.2023 roku

48

Bystra, Meszna
47 85 706 42, 727032521

 

 

Powrót na górę strony