2015 - rok pieszego

Piesi i kierowcy w obiektywie kamer monitoringu

Policjanci z drogówki i strażnicy miejscy z Bielska-Białej przeprowadzili wczoraj wspólne działania pod kryptonimem „Pieszy” Ich celem była poprawa bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach. Uświadamianie, pouczanie, a w skrajnych wypadkach karanie mandatami, to sposoby wpłynięcia na świadomość zarówno kierujących jak i pieszych.

Policjanci z wydziału ruchu drogowego, wspólnie z funkcjonariuszami obsługującymi miejski monitoring, ujawniali i rejestrowali popełniane wykroczenia. Informacje pozwalające na identyfikację przekazywali policjantom w oznakowanych radiowozach, którzy zajęli miejsca dogodne do kontroli i zatrzymywali sprawców. W czasie akcji zwracano szczególną uwagę na zachowanie kierowców względem pieszych. Do najczęściej popełnianych wykroczeń należało nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, za co sprawcy zostali ukarani mandatami. Tylko w nielicznych przypadkach wypierali się możliwości złamania prawa. Dopiero zaprezentowanie im nagrania z ich wyczynami, skłaniało ich do przyjęcia mandatu karnego. W czasie działań odnotowano także ponad 20 wykroczeń, których dopuścili się piesi. Najczęstszymi, a jednocześnie jednymi z najgroźniejszych było przechodzenie przez przejście na czerwonym świetle, a także pokonywanie jezdni w miejscu niedozwolonym. Akcję powtórzymy w najbliższym czasie.

Film Akcja "Pieszy"

Pobierz plik Akcja "Pieszy" (format mp4 - rozmiar 11.12 MB)