Wiadomości

Współpraca bielskiej policji i straży miejskich

Data publikacji 11.10.2017

Współpraca bielskiej policji i straży miejskich oraz gminnej w bielskim regionie była tematem narady, która odbyła się dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. W spotkaniu uczestniczyli komendanci i funkcjonariusze straży miejskich w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach, straży gminnej w Wilkowicach oraz kadra kierownicza bielskiego garnizonu.

Zaproszonych gości przywitali wiceszefowie bielskiego garnizonu mł. insp. Krzysztof Gałuszka wraz z mł. insp. Grzegorzem Jakubcem. Podczas odprawy komendanci komisariatów omówili stan bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu. Dyskutowano także o wspólnych patrolach, szkoleniach, zabezpieczeniach imprez masowych i wspólnym udziale policjantów i strażników miejskich w akcjach oraz działaniach prewencyjnych. Omówiono funkcjonujące do tej pory zasady stałej wymiany informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Poruszono także tematykę koordynowania rozmieszczenia służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem zagrożeń występujących na danym terenie. Wspólnego prowadzenia działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku jednostki dyslokują swoich funkcjonariuszy do pełnienia wspólnych patroli. Jak wynika z corocznych analiz, wspólne patrole policji i straży miejskiej przynoszą wymierne efekty. Wpływają one na ogólną liczbę patroli na terenie miasta i powiatu, co przekłada się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i utrzymanie porządku publicznego. Są one widoczne i reagują na wszelkie przejawy naruszenia prawa. Najczęściej funkcjonariusze zatrzymują osoby podejrzewane o uszkodzenie mienia, posiadanie narkotyków, sprawców kradzieży, a także osoby poszukiwane.

W czasie spotkania omówiono także zasady współpracy obu formacji w zakresie szkoleń, które w głównej mierze dotyczą zagadnień związanych z zasadami użycia środków przymusu bezpośredniego, wybranych zagadnień prewencji i ruchu drogowego, sporządzania odpowiedniej dokumentacji oraz podstawowych wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów.

Zarówno bielska policja, jak i straże miejskie funkcjonujące na naszym terenie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców na poziomie lokalnym. Wspólne patrole, razem podejmowane interwencje, wspólnie realizowane programy profilaktyczne są odpowiedzią na społeczne oczekiwania. Efektywna służba, zaangażowanie oraz dobra współpraca przyczyniają się do znacznej poprawy bezpieczeństwa oraz wzrostu jego poczucia wśród obywateli.