Wiadomości

Tworzą Policję, chociaż nie noszą munduru...

Data publikacji 10.11.2020

11 listopada, to szczególna data, nie tylko ze względu na rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia obchodzimy również Dzień Służby Cywilnej. Zbieżność tych dat szczególnie podkreśla znaczenie roli służby cywilnej i administracji państwowej. W tym roku z powodu zagrożenia epidemią nie można było przeprowadzić uroczystej zbiórki i osobiście podziękować naszym koleżankom i kolegom za ich wsparcie i zaangażowanie.

„Polska to jeden organizm, którego sercem jest prężnie działająca administracja rządowa”

Tak o miejscu służby cywilnej w państwie ustawą z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej wyrażał się ówczesny – niepodległy już ustawodawca. Nowożytna służba cywilna, została powołana ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku „w celu zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa”. Obydwa te niezwykle ważne akty prawne podkreślają, że służba cywilna jest jednym z podstawowych elementów nowoczesnej państwowości.

My – policjanci zdajemy sobie w pełni sprawę, że tak potężny organizm, jakim jest każdą jednostka Policji, od komendy zaczynając, a na posterunku kończąc, nie mogłaby właściwie funkcjonować bez olbrzymiego wkładu pracowników korpusu służby cywilnej i pracowników cywilnych. Za każdym z nas — policjantów, kiedy realizujemy swoje zadania służbowe, stoją właśnie oni — pracownicy Policji, bez których realizacja naszych zadań nie byłaby możliwa.

Dzięki ich codziennej, solidnej i ciężkiej pracy, nasze starania, aby być formacją postrzeganą jako instytucja profesjonalna, nowoczesna i otwarta na potrzeby drugiego człowieka mają znacznie większe szanse powodzenia. Osiągane przez policjantów wyniki nie byłyby możliwe bez tego wsparcia i zaangażowania, które ofiarują mieszkańcom naszego miasta i powiatu.

Z powodu obostrzeń sanitarnych, inaczej niż w ubiegłych latach, nie było możliwe spotkanie się podczas uroczystej zbiórki i osobiste podziękowania naszym koleżankom i kolegom z korpusu służby cywilnej i wszystkim pracownikom Policji. Szef bielskich policjantów zwrócił się do nich oraz ich rodzin w specjalnym liście.