Wiadomości

Święto Policji w bielskim garnizonie

Bielscy policjanci uczcili w miniony piątek Święto Policji. Uroczystej zbiórce przewodził Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej inspektor Krzysztof Herzyk. Tegoroczne obchody z powodu panującej pandemii miały szczególny przebieg. Reżim sanitarny, jaki stróże prawa zachowują na co dzień w służbie, towarzyszył im także podczas jubileuszowej zbiórki. Z uwagi na zalecenia sanitarno-epidemiologiczne obchody odbyły się z ograniczoną liczbą zapraszonych gości, a w awansach stróżom prawa nie mogły towarzyszyć rodziny.

Dowódca uroczystości składa meldunekKomendant miejski przy okolicznościowym przemówieniu

Uroczyste obchody Święta Policji odbyły się w sali konferencyjnej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 45. Uroczystość, której gospodarzem był Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej inspektor Krzysztof Herzyk oraz Dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej młodszy inspektor Dariusz Fajferek, połączona była z nadaniem awansów dla wyróżniających się stróżów prawa. Nowe dystynkcje założyło blisko 150 funkcjonariuszy bielskiego garnizonu i wapienickiego poddziału prewencji. Szef bielskiego garnizonu Policji został uhonorowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji złotą odznaką „Zasłużony policjant”. Dwoje funkcjonariuszy bielskiej komendy zostało awansowanych na pierwsze stopnie w korpusie oficerów starszych Policji. Dystynkcje podinspektora założyli; Komendant Komisariatu II Policji w Bielsku-Białej nadkomisarz Jacek Śliwka i Ekspert zespołu kontroli bielskiej komendy nadkomisarz Sławomir Janosz. Dowódcą uroczystości był Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej podinspektor Marcin Bębenek. Podziękowania w imieniu awansowanych i wyróżnionych stróży prawa złożył naczelnik bielskich kryminalnych komisarz Przemysław Żurat.

Policjant wygłąsza podziękowania stojąc przy mównicy

 

Tego roku obchody Święta Policji z powodu panującego reżimu sanitarnego spowodowanego epidemią koronawirusa po raz kolejny odbyły się w znacznie skromniejszej formie. Z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne Święto odbyło się bez udziału kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i przedstawiciela wojewody. Samorząd reprezentował Zastępca Prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia oraz członek Zarządu Powiatu Bielskiego Grzegorz Gabor występujący w imieniu Starosty Bielskiego. W uroczystości wziął udział Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach młodszy inspektor Sławomir Zynek oraz naczelnik bielskiego Centralnego Biura Śledczego Policji młodszy inspektor Adam Gnela. Obecni byli przedstawiciele kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Straży Miejskiej w Bielsku-Białej i dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Szef bielskiego garnizonu gratulował awansów policjantkom i policjantom służbę. Na ich ręce złożył także podziękowania dla rodzin, za wyrozumiałość i cierpliwość, wsparcie i dzielenie trudów, jakie niesie ze sobą służba w Policji. Odrębne podziękowania skierował do pracowników cywilnych Policji, bez których bielska Policja nie mogłaby sprawnie współpracować.

Inspektor Krzysztof Herzyk zwrócił, uwagę, że ostatni rok przyniósł bielskim policjantom wiele nowych wyzwań: "Mając w świadomości, jak ważne w społeczeństwie obywatelskim jest zaufanie do Policji, na które pracowaliśmy przez trzy ostatnie dekady, w tym trudnym czasie pandemii musieliśmy nie rzadko być surowi, egzekwując przepisy wprowadzone w celu zwalczania jej skutków".

Pierwszy bielski policjant w swoim przemówieniu podkreślał także, że: „W ciągu tego roku nie rzadko musieliśmy także działać pod presją opinii publicznej i presją różnych środowisk społecznych reprezentujących zwykle odmienny punkt widzenia. My również jesteśmy osadzeni w rzeczywistości nas otaczającej, mamy swoje poglądy, własne zdanie i swój punkt widzenia. Własne lęki i obawy". Bielscy policjanci stanęli w tej trudnej sytuacji na wysokości stawianych zadań i spoczywających na nich oczekiwaniach.

Święto Policji to dzień szczególny. Jest bowiem okazją do pewnej głębszej refleksji, zadumy i przemyśleń. Policjantom w codziennej służbie towarzyszy świadomość odpowiedzialności i oczekiwań ze strony społeczeństwa. Tylko z poparciem i zrozumieniem społecznym Policja może należycie funkcjonować w demokratycznym państwie. „Jako policjanci znamy swoją powinność. Mamy świadomość ciążącej na nas odpowiedzialności i oczekiwań ze strony społeczeństwa, którego przecież sami jesteśmy też częścią. Odznaczenia i awanse nie mogą nam przysłaniać realnego obrazu stanu bezpieczeństwa, naszych celów w zakresie jego poprawy i tego, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia”. - zapewnił inspektor Herzyk.

 • Dowódca uroczystości składa meldunek komendantowi
 • Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej podczas przemówienia z okazji Święta Policji
 • Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej i Dowódca SPPP Bielsko-Biała na Święcie Policji
 • Komendant przekazuje akty mianowania awansowanym policjantom
 • Policjant składa podziękowania w imieniu awansowanych. Stoi przy mównicy na sali konferencyjnej.
 • Komendanci bielskiej Policji przekazują okolicznościową statuetkę dyrektorowi szpitala
 • Komendanci bielskiej Policji przekazują okolicznościową statuetkę zastępcy dyrektora szpitala
 • Komendanci bielskiej Policji przekazują okolicznościową statuetkę Zastępcy Prezydenta Bielska-Białej
 • Komendanci bielskiej Policji przekazują okolicznościową statuetkę przedstawicielowi Starosty Bielskiego
 • List gratulacyjny z okazji Święta Policji 2021 adresowany do Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej
 • List gratulacyjny z okazji Święta Policji 2021 adresowany do Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej
 • List gratulacyjny z okazji Święta Policji 2021 adresowany do Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej
 • List gratulacyjny z okazji Święta Policji 2021 adresowany do Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej
 • List gratulacyjny z okazji Święta Policji 2021 adresowany do Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej
 • List gratulacyjny z okazji Święta Policji 2021 adresowany do Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej
 • List gratulacyjny z okazji Święta Policji 2021 adresowany do Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej
 • List gratulacyjny z okazji Święta Policji 2021 adresowany do Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej
 • List gratulacyjny z okazji Święta Policji 2021 adresowany do Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej
 • List gratulacyjny z okazji Święta Policji 2021 adresowany do Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej
Powrót na górę strony