Wiadomości

Znalazłeś niewybuch? Nie ruszaj go i natychmiast powiadom Policję!

Data publikacji 16.11.2021

Policjanci z Jasienicy zabezpieczają niewybuch z okresu II wojny światowej odnaleziony w naszym regionie. Niebezpieczne znalezisko odnalezione podczas prac ziemnych i zostanie przekazane saperom z jednostki wojskowej w Gliwicach. Takie znalezisko najczęściej jest odnajdywane podczas prac ziemnych lub drogowych, trafiają też na nie grzybiarze lub spacerowicze, a czasami dzieci. Znalazłeś niewybuch? Nie ruszaj go i natychmiast powiadom Policję!

Dzisiaj w godzinach popołudniowych podczas prac ziemnych prowadzonych na terenie Jasienicy pracownicy odnaleźli niewybuch pochodzący z okresu II Wojny Światowej. Policyjni pirotechnicy wyznaczyli strefę bezpieczną, a miejsce zabezpieczą mundurowi. Nie było konieczności ewakuacji, gdyż okolica jest niezamieszkała. Pocisk moździerzowy zostanie przekazany saperom z gliwickiej jednostki wojskowej, którzy zneutralizują niewybuch.

Znalazłeś niewybuch? Nie ruszaj go i natychmiast powiadom Policję!

Po zgłoszeniu na miejsce natychmiast kierowani są policjanci z najbliższego patrolu, którzy zabezpieczają niebezpieczne znalezisko przed dostępem osób postronnych oraz wzywają policyjnego pirotechnika. Funkcjonariusz przeszkolony w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego sprawdza, czy znalezisko jest rzeczywiście niewybuchem, ocenia jego stan oraz określa czy jest konieczna ewakuacja okolicznych mieszkańców. Następnie, jeśli jest taka konieczność, mundurowi zabezpieczają wyznaczone przez pirotechnika miejsce przed dostępem osób postronnych. Dyżurny jednostki Policji na terenie, której ma miejsce zdarzenie, o odnalezieniu niewybuchu powiadamia saperów z jednostki wojskowej w Gliwicach, którzy niezwłocznie odbierają zabezpieczone niewypały.

Przypominamy, jak należy zachować się w przypadku ujawnienia przedmiotu przypominającego niewybuch:

Pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się ono znajduje, dobrze jest wstępnie zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji. Pamiętajmy, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia dochodzące nawet do kilkuset metrów.

Powrót na górę strony