Wiadomości

„Świeć Przykładem – Noś odblaski” - to może uratować Twoje życie

Wczoraj bielscy policjanci, redaktorzy Radia Bielsko i Bielskich Dróg, ratownicy medyczni oraz strażacy ochotnicy z Porąbki, Czańca, Kobiernic i Bujakowa wraz z wójtem Porąbki oraz gospodyniami z Bujakowa i pracownikami UG w Kozach po raz kolejny przeprowadzili działania „Świeć Przykładem – Noś odblaski”, skierowane do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Zachęcali do tego, aby w porze wieczorowo-nocnej nosić odblaski. Wszyscy uczestnicy otrzymali odblaskowe opaski.

Uczestnicy akcji profilaktycznej na wspólnym zdjęciu. Forografia wykonan na dziedzińcu siedziby OSP, po zmierzchu

Bielscy policjanci wraz z przedstawicielami lokalnych mediów po raz kolejny spotkali się z mieszkańcami miejscowości powiatu bielskiego, aby popularyzować używanie odblasków przez pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Spotkania odbyły się w ramach działań „Świeć Przykładem – Noś odblaski”. Włączyli się w nie również strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z Porąbki, Czańca, Kobiernic i Bujakowa, ratownicy medyczni, a także pracownicy Urzędu Gminy w Kozach i gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bujakowie. W akcji wziął udział Wójt Porąbki Paweł Zemanek.

Uczestnicy akcji profilaktycznej na wspólnym zdjęciu. Forografia wykonan na dziedzińcu siedziby OSP, po zmierzchu

Podczas przystanku akcji w Kobiernicach, kobierniccy strażacy ochotnicy pokazali także jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową i postępować z poszkodowanym do czasu przyjazdu służb ratowniczych.

Dwaj strażacy - kobiety przyklękają koło fantoma służącego do ćwiczeń pierwszej pomocy. Z drugiej strony fantoma przyklęka dziewczyna, która ćwiczy resuscytacje.

Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie mieszkańcom, jak ważne jest bycie widocznym na drodze, szczególnie po zmroku. Nabiera to szczególnego znaczenia w miejscowościach pozamiejskich, tam, gdzie nie ma oświetlonych dróg i wyznaczonych przejść dla pieszych, a nierzadko trzeba poruszać się poboczem drogi. Warto wiedzieć, że w okresie jesienno-zimowym pieszy ubrany w ciemne kolory, widoczny jest dla kierującego dopiero z odległości około 15 metrów, z kolei tego, który ma element odblaskowy, kierowca może zauważyć już z odległości nawet 150 metrów!

Uczestnicy akcji profilaktycznej na wspólnym zdjęciu. Forografia wykonan na dziedzińcu siedziby OSP, po zmierzchu

Zachęcamy zatem wszystkich, aby na drodze świecili przykładem. Im mocniej, tym lepiej i bezpieczniej.

Mundurowi przekonywali, aby używać elementów odblaskowych nie tylko tam, gdzie nakazuje to przepis – a więc poza obszarem zabudowanym, ale wszędzie. Stawką nie są bowiem jedynie mandaty karne, ale ludzkie życie i zdrowie. Prawidłowo noszone elementy odblaskowe powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się na wysokości świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających zarówno z przodu, jak i z tyłu.

Przypominany, że zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym, piesi poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

1. Noś odblaski – nie gadżety!
Przy zakupie odblasku zwróć uwagę czy został na nim umieszczony znak CE, nazwa producenta i typ wyrobu oraz czy jest dołączona instrukcja użytkowania. Brak tych elementów oznacza, że jest to gadżet – a nie odblask.

2. Bądź widoczny – nie zasłaniaj!
Sprawdź, czy elementy odblaskowe nie są zasłonięte np. przez szalik, torbę czy plecak.

3. Dbasz o zdrowie? Świeć Przykładem!
Lubisz biegać? Używaj elementów odblaskowych, jeśli nie masz na stałe wszytych w ubranie sportowe.

4. Kochasz? Zadbaj o bezpieczeństwo!
Zadbaj, aby Twoi bliscy byli widoczni na drodze i używali elementów odblaskowych.

5. Myśl i żyj!
Korzystaj z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Idąc poboczem lub jezdnią, idź lewą stroną drogi. Zachowaj szczególną ostrożność, przechodząc przez jezdnię.

  • Policjantka rozdaje uczestnikom akcji profilaktycznej opaski odblaskowe. Zdjęcie wykonane po zmierzchu, na dworze.
  • Wójt Gminy Porąbka udziela wywiadu, obok policjantka ruchu drogowego. Na drugim planie strażacy ochotnicy stoją obok wozu. Zdjęcie wykonane po zmierzchu.
  • Policjantka rozdaje dzieciom, uczestnikom akcji profilaktycznej opaski odblaskowe. Zdjęcie wykonane po zmierzchu, na dworze.
Powrót na górę strony