Wiadomości

Nowe radiowozy wyjechały na drogi Bielska-Białej i powiatu

W Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej oraz w Komisariatach Policji w Czechowicach-Dziedzicach i Kobierniach odbyły się uroczyste przekazania nowych radiowozów, które zasilą flotę bielskiego garnizonu. Nowe samochody zostały zakupione z funduszu Policji oraz środków lokalnych samorządów. Współfinansowanie takich zakupów przez samorząd, to wyraz poczucia odpowiedzialności za zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa i tego, że bezpieczeństwo to wspólna sprawa oraz wspólna troska samorządu, kierownictwa Policji i stróżów prawa, którzy codziennie wychodzą do służby. Z uwagi na bezpieczeństwo sanitarne wydarzenie miało skromniejszy niż zwyczajowo przebieg.

Dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej odbyło się uroczyste przekazanie nowych radiowozów. To aż 8 nowych pojazdów wartych blisko 900 tysięcy złotych. Są to cztery oznakowane pojazdy marki Kia Sportage, z których dwie zasilą flotę bielskiej „jedynki” i „dwójki”, a dwie trafią do mundurowych z wydziału ruchu drogowego. Do bielskiej drogówki trafiła także oznakowana Toyota Corolla z napędem hybrydowym. Nieoznakowane radiowozy marki Kia Cee’d trafiły do bielskiego wydziału prewencji, wydziału kryminalnego i referatu antynarkotykowego. W uroczystości wziął udział Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej inspektor Krzysztof Herzyk wraz ze swoimi zastępcami oraz komendanci komisariatów I i II w Bielsku-Białej i naczelnicy wydziałów komendy miejskiej. Samorządy, które partycypowały w zakupie pojazdów, reprezentowali; Zastępca Prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej Marek Rączka i Zastępca Wójta Gminy Jaworze Anna Skotnicka-Nędzka oraz dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej Mariusz Ogłoziński. Samorządowcy wraz z inspektorem Krzysztofem Herzykiem symbolicznie przekazali kluczyki i dokumenty pojazdów oraz pogratulowali mundurowym nowych radiowozów. W imieniu samorządowców głos zabrał Prezydent Piotr Kucia, który podziękował za dotychczasową współpracę. Wyraził on przekonanie, że bezpieczeństwo to wspólna sprawa i w tej wspólnocie jest siła, dzięki której mieszkańcy regionu mogą czuć się bezpieczniej. Zapewnił też o zrozumieniu potrzeb bielskiego garnizonu i dalszym wsparciu dla bielskich stróżów prawa. W imieniu policjantów podziękowania złożył naczelnik bielskiej drogówki komisarz Krzysztof Stankiewicz, który dziękując za dotychczasowe wsparcie, wyraził jednocześnie opinie, że to wsparcie jest zobowiązaniem, aby bielscy stróże prawa jeszcze lepiej spełniali swoje obowiązki. Na podsumowanie uroczystości głos zabrał szef bielskich policjantów inspektor Krzysztof Herzyk. Podziękował przedstawicielom samorządów oraz bielskiego WORD-u za zaangażowanie i wkład w bezpieczeństwo i porządek publiczny, oraz za regularne wsparcie finansowe, dzięki któremu bielski garnizon Policji jest dobrze wyposażony, policjanci mają coraz lepsze warunki służby. Wyraził, że to między innymi dzięki temu wsparciu policjanci są w stanie lepiej stawać na wysokości stawianych im zadań, także tych wynikających z obowiązków spowodowanych pandemią koronawirusa, takimi jak choćby kontrola ogromnej liczby osób przebywających na kwarantannie.

Wczoraj w Komisariacie Policji w Kobiernicach również odbyła się zbiórka, podczas której zostały przekazane dwa nowe radiowozy; oznakowany pojazd marki Toyota corolla oraz nieoznakowany marki Kia Cee’d. Obydwa pojazdy warte są w sumie ponad 200 tysięcy złotych i zostały zakupione wspólnie z funduszu Policji oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej oraz Gmin; Wilamowic, Porąbki i Kóz. W przekazaniu wzięli udział Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej inspektor Krzysztof Herzyk, Komendant Komisariatu w Kobiernicach aspirant Kamil Martyniak ze swoim zastępcą aspirantem sztabowym Andrzejem Chmielem i policjanci z Kobiernic. Samorządy, które partycypowały w zakupie pojazdów, reprezentowali; Wójt Gminy Porąbka Paweł Zemanek, który reprezentował także Starostę Bielskiego Andrzeja Płonkę, Wójt Gminy Kozy Jacek Kaliński i Sekretarz Gminu Wilamowice Andrzej Kołtun. Przekazali oni symbolicznie na ręce szefa kobiernickich stróżów prawa kluczyki i dokumenty pojazdów, które następnie komendant Kamil Martyniak wręczył swoim podwładnym. Przedstawiciele samorządów pogratulowali policjantom nowych pojazdów służbowych, podziękowali za dotychczasową współpracę, wyrażając jednocześnie przekonanie, że bezpieczeństwo to wspólna sprawa i troska zarówno włodarzy gmin, radnych, jak i kierownictwa bielskiego garnizonu Policji oraz każdego z policjantów, którzy każdego dnia służą na rzecz mieszkańców rejonu służbowego Komisariatu Policji w Kobiernicach. Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej inspektor Krzysztof Herzyk pogratulował policjantom z Kobiernic nowych pojazdów, życząc, aby przy ich użyciu mogli spełniać stawiane przed nimi wyzwania. Szef bielskiego garnizonu insp. Krzysztof Herzyk podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że flota kobiernickiej jednostki wzbogaciła się o nowe radiowozy. Podziękował samorządom za nieustanne i ogromne wsparcie, jakie jest udzielane stróżom prawa oraz zrozumienie tego, że bezpieczeństwo mieszkańców każdej miejscowości zależy od wspólnego zaangażowania Policji, mieszkańców tworzących wspólnotę oraz samorządów; ich włodarzy i radnych.

Również w czwartek w Komisariacie Policji w Czechowicach-Dziedzicach odbyła się zbiórka policjantów, podczas której odbyło się uroczyste przekazanie trzech nowych radiowozów; dwóch nieoznakowanych marki Kia Cee’d oraz oznakowanej Toyoty Corolli z napędem hybrydowym wartych w sumie blisko 300 tysięciy złotych. Samorządy, które partycypowały w zakupie pojazdów, reprezentowali; Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski i Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej Marek Rączka. Gospodarzem spotkania był komendant czechowickiej Policji mł. insp. Mariusz Mrożek ze swoją zastępczynią podinsp. Elżbietą Pacholską, wziął w nim też udział Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej inspektor Krzysztof Herzyk. Samorządowcy razem z komendantem miejskim w symboliczny sposób przekazali stróżom prawa z Czehowic-Dziedzic dokumenty oraz kluczyki do pojazdów. W imieniu samorządów głos zabrał burmistrz Marian Błachut. Podziękował policjantom z Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic za codzienną służbę i trud wkładany w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Zapewnił też o zrozumieniu potrzeb bielskiego garnizonu Policji i o dalszym wsparciu samorządów. Podziękowania za dofinansowanie czechowickiej floty radiowozów złożył komendant z Czechowic-Dziedzic młodszy inspektor Mariusz Mrożek. Głos zabrał również inspektor Krzysztof Herzyk. Szef bielskich policjantów podziękował za dotychczasowe wsparcie, jakiego nieustannie bielskiej Policji dostarczają samorządy. Zapewnił, że jest ono solidnym wsparciem, dzięki któremu policjanci mogą lepiej spełniać swoje zadania i lepiej dbać o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców regionu.

Radiowozy zostały zakupione z funduszu Policji i były współfinansowane przez Starostwo Powiatowe, Miasto Bielsko-Biała, Miasto Czechowice-Dziedzice, Gminę Wilamowice, Wilkowice, Bestwina, Jaworze, Jasienica, Porabka i Kozy oraz bielski WORD. Samochody, które wyjechały na ulice Bielska-Białej i miejscowości powiatu bielskiego mają optymalne wyposażenie, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa policjantom, którzy będą pełnili służbę. Przede wszystkim jednak to inwestycja w bezpieczeństwo i porządek publiczny. Współfinansowanie takich zakupów przez samorząd, to wyraz poczucia odpowiedzialności za zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa i tego, że bezpieczeństwo to wspólna sprawa oraz wspólna troska samorządu, kierownictwa Policji i stróżów prawa, którzy codziennie wychodzą do służby.

 • Policjant składa meldunek komendantowi. Na drugim planie stoją policjanci przy radiowozach.
 • Samorządowcy przekazują policjantom kluczyki i dokumenty radiowozów. Stoją przed budynkiem komendy Policji.
 • Zastępca prezydenta przekazuje polcijantowi kluczyki do radiowozu, obok którego stoją. Zdjęcie wykonane przed komendą Policji.
 • Policjant z ruchu drogowego stoi przed zgromadzonymi na uroczystości gośćmi. W tle policjanci stoją przy radiowozach.
 • Samorządowcy stoją na parkingu podczas uroczystości.
 • Szeroki kadr na policjantów stojących przy radiowozach i zgromadzonych przed budynkiem komendy gości.
 • Policjanci stoją przy radiowozach.
 • Samorządowcy stoją na parkingu podczas uroczystości.
 • Widok z tyły na dach oznakowanego radiowozu, obok którego stoi policjant w mundurze. W tle uczestnicy uroczystej zbiórki.
 • Wójt przekazuje policjantowi kluczyki. Na drugim planie policjanci stoją przy radiowozach. Zdjęcie wykonane przed budynkiem komisariatu w deszczowy dzień.
 • Wójt przekazuje policjantowi kluczyki. Na drugim planie policjanci stoją przy radiowozach. Zdjęcie wykonane przed budynkiem komisariatu w deszczowy dzień.
 • Wójt przekazuje policjantowi kluczyki. Na drugim planie policjanci stoją przy radiowozach. Zdjęcie wykonane przed budynkiem komisariatu w deszczowy dzień.
 • Komendant przemawia do stojących obok samorządowców i policjantów.
 • Dwa radiowozy policyjne stoją przed komisariatem, obok nich policjanci w mundurach. Na drugim planie budynek komisariatu. Zdjęcie wykonane w deszczowy dzień.
 • Na parkingu przed budynkiem komisariatu stoją policjanci oraz samorządowcy. Przy dwóch nowych radiowozach stoją policjanci. Zdjęcie wykonane w deszczowy dzień.
 • Policjantka składa meldunek przed budynkiem komisariatu.
 • Burmistrz miasta przekazuje komendantowi kluczyki od nowego radiowozu. W tle policjanci stoją przy radiowozach.
 • Wójt gminy przekazuje komendantowi kluczyki od nowego radiowozu. obok inni samorządowcy. W tle policjanci stoją przy radiowozach.
 • Policjant przemawia do gości.
 • Policjanci stoją przy radiowozach przed budynkiem komisariatu.
 • Policjantka składa meldunek.
 • Policjant prezentuje samorządowcowi radiowóz. Stoją przed budynkiem komisariatu.
 • Policjant prezentuje samorządowcowi radiowóz. Stoją przed budynkiem komisariatu.
Powrót na górę strony