Wiadomości

Bielscy mundurowi prowadzą spotkania w ramach kampanii „Safe in Poland”

Dzielnicowi z bielskich komisariatów spotykają się z Ukraińcami, którzy uciekając przed wojną, znaleźli schronienie na terenie naszego miasta. Przestrzegają uchodźców przed ewentualnymi zagrożeniami, z jakimi może się spotkać osoba w trudnym położeniu życiowym. Stróże prawa przekazują także podstawowe informacje dotyczące bezpiecznego poruszania się przez pieszych w ruchu drogowym. To element kampanii informacyjno-edukacyjnej śląskiej Policji, w którą włączyli się także bielscy stróże prawa.

Logotyp kampanii pn. Safe in Poland

Kampania ma na celu ułatwienie uchodźcom funkcjonowanie w polskim społeczeństwie. Realizowana w trzech obszarach akcja będzie dotyczyła uchodźców, obywateli naszego kraju oraz policjantów. Aktualnie realizowany pierwszy etap kampanii, skierowany jest do uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie naszego województwa. Zgodnie z założeniami kampanii, opracowany został materiał informacyjno-edukacyjny w postaci filmu oraz broszury w językach polskim, ukraińskim oraz angielskim, w których znalazły się porady i informacje dotyczące podstawowych norm prawnych, kontaktów do służb i instytucji pomocowych oraz podstawowych zagadnień prawa pracy w Polsce. W materiałach znajdą się również informacje na temat zagrożeń, związanych z czynami zabronionymi takimi, jak hejt, czy handel ludźmi, których ofiarami mogą stać się obcokrajowcy.

Stróże prawa spotykają się z obywatelami Ukrainy, którzy uciekając przed wojną, przyjechali do Bielska-Białej i miejscowości powiatu bielskiego. W przełamaniu bariery językowej pomagają tłumacze lub ci z uchodźców, którzy potrafią mówić po polsku. Policjanci informują naszych gości o niebezpieczeństwach, z którymi mogą się spotkać. Tłumaczą, jak bezpiecznie zorganizować sobie transport do wybranego przez siebie docelowego miejsca pobytu. Odradzają też korzystania z transportu oferowanego przez przypadkowe osoby. Zalecają, aby o swoich planach informować opiekunów placówek, w których mieszkają oraz konsultować decyzje o wyjeździe w inne miejsce.

Przestrzegają przed przyjmowaniem ryzykownych ofert pracy od niepewnych osób. Zalecają, aby utrzymywać stały kontakt z grupą, z którą dotarli do Polski. Policjanci ostrzegali także przed przekazywaniem obcym osobom, które nie reprezentują państwowych i samorządowych instytucji, oryginałów dokumentów lub telefonów.

Mundurowi informują także, jak wyglądają procedury polskich służb, jak przebiega legitymowanie, jakie dokumenty powinien okazać policjant lub strażnik graniczny oraz o jakie dokumenty mogą poprosić obcokrajowca. Spotkania mają na celu przede wszystkim ustrzec uchodźców przed ewentualnymi zagrożeniami. Spotkania takie mają także na celu uświadomienie im, że policjant, to osoba, do której zawsze mogą się zgłosić w sytuacji, kiedy będą potrzebowali pomocy.

Policjanci przekazują naszym gościom także podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczą, jak powinien poruszać się pieszy oraz zachęcają do używania elementów odblaskowych.

  • Dzielnicowi na auli prowadzą spotkanie z dorosłymi i dziećmi
  • Dzielnicowi na auli prowadzą spotkanie z dorosłymi i dziećmi
  • Dzielnicowi na auli prowadzą spotkanie z dorosłymi i dziećmi

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony