Wiadomości

Zdobywali swoje pierwsze „prawo jazdy”

Uczniowie ze szkół podstawowych zdobywali swoje pierwsze „prawo jazdy”. Egzaminy na kartę rowerową przeprowadzali nauczyciele z wychowania komunikacyjnego razem z funkcjonariuszami bielskiej drogówki. Młodym kierowcom jednośladów, którzy zdobyli swoje pierwsze uprawnienia, gratulujemy i życzymy „szerokości”.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie oraz ze Szkoły Podstawowej nr 2 i 9 w Bielsku-Białej, a także Akademii Żaków w Jaworzu zdawali na kartę rowerową. W miasteczkach rowerowych została przeprowadzona część praktyczna egzaminu na kartę rowerową. Młodym kierowcom jednośladów, którzy zdobyli swoje pierwsze „prawo jazdy”, gratulujemy i życzymy „szerokości”.

Rodzicom przypominamy o tym, że to oni są odpowiedzialni za to, aby swoim przykładem uczyć dzieci poszanowania przepisów ruchu drogowego i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. To także rodzice i starsze rodzeństwo są odpowiedzialni za to, aby dziecko dobrze nauczyło się jazdy jednośladem; zarówno techniki, jak i właściwej orientacji w drogowych przepisach. Wtedy na zajęciach z wychowania komunikacyjnego nauczyciele będą mogli łatwiej usystematyzować i uzupełnić wiedzę, a egzamin na kartę rowerową nie będzie stanowił dla dziecka większego problemu.

Dzieci do ukończenia 10 roku życia mogą kierować rowerem po drodze tylko pod opieką osoby dorosłej. Osoby takie traktowane są jako piesi i mają obowiązek poruszać się zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu pieszych. Po ukończeniu 10 roku życia a przed ukończeniem 18 lat, aby móc jeździć rowerem po drogach publicznych konieczne jest posiadanie karty rowerowej. Obecnie proces przygotowania uczniów do ich pierwszego prawa jazdy ciąży głównie na szkole podstawowej. Kartę rowerową wydaje bowiem nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej po zdaniu egzaminu przez ucznia i otrzymaniu pisemnej zgody rodzica. Uzyskanie karty rowerowej uwarunkowane jest zdaniem egzaminu z części teoretycznej i praktycznej, poprzedzonego odpowiednim szkoleniem. Każda osoba, która siada na rower, musi się cieszyć również dobrym zdrowiem, w szczególności nie może mieś problemów z utrzymaniem równowagi. Równie ważną rolę w procesie przygotowania dzieci do samodzielnej jazdy rowerem odgrywają rodzice. Ich zachowanie i postępowanie jest dla dzieci wzorem, od którego kształtuje się ich zachowanie w ruchu drogowym. Dziecko, które uzyska kartę rowerową, może już samodzielnie poruszać się po drodze. Musi pamiętać, aby mieć przy sobie dokument upoważniający je do poruszania się rowerem, czyli kartę rowerową.

  • Dziecko jedzie na rowerze miasteczkiem rowerowym
  • Dziecko jedzie na rowerze miasteczkiem rowerowym
  • Dziecko jedzie na rowerze miasteczkiem rowerowym
Powrót na górę strony