Wiadomości

Bezpieczna droga do szkoły

Data publikacji 01.09.2022

Po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do szkół. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych, należy spodziewać się większego ruchu samochodów, jak i pieszych. Apelujemy o ostrożność, przepisowe korzystanie z dróg oraz o zwracanie szczególnej uwagi na niechronionych uczestników dróg, przede wszystkim dzieci i młodzież.

Powrót do szkoły, szczególnie po długiej przerwie, to wyzwanie nie tylko dla uczniów, ale też dla dorosłych.

W pierwszych dniach września, policyjne patrole będą pełnić służbę w rejonach szkół oraz zwracać szczególną uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego.

Powracające po długiej przerwie dzieci i młodzież często zapominają o własnym bezpieczeństwie. Dlatego obowiązkiem nas dorosłych jest dbanie o ich bezpieczeństwo nie tylko w domu, szkole, ale także na drodze.

Jeśli odwozisz dzieci, młodzież do szkoły pamiętaj o:

korzystaniu z pasów bezpieczeństwa oraz przewożeniu najmłodszych w fotelikach bezpieczeństwa lub innych urządzeniach przytrzymujących;

zatrzymaniu swojego pojazdu w miejscu dozwolonym, aby nie ograniczać widoczności innym kierującym oraz pieszym, którzy przechodzą przez jezdnię;

zachowaniu bezpieczeństwa podczas wysiadania dziecka z samochodu. 

Przypominamy, dzieci do lat 7 nie mogą poruszać się samodzielnie po drogach!

Kierowcy, pamiętajcie o zachowaniu szczególnej ostrożność w rejonach przejść dla pieszych, szkół i dostosowaniu prędkość do warunków panujących na drodze. Pieszy na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Nie wolno wyprzedzać pojazdów na przejściu dla pieszych.

Piesi, również jesteście zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i  przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, pamiętajcie też, że pomimo ostatnich zmian w przepisach i wprowadzeniu pierwszeństwa pieszego na przejściu dla pieszych zabronione jest  wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, a skutki jakie może spowodować kontakt rozpędzonego samochodu z pieszym zawsze ponosi człowiek i niestety często wiążą się z utratą zdrowia bądź nawet życia. Bądźmy rozsądni, rozważni i ostrożni zarówno korzystając z przejść dla pieszych jak i kierując pojazdami.

Powrót na górę strony