Wiadomości

Podsumowanie akcji pn. "Bezpieczny pieszy"

Data publikacji 13.01.2023

Bielska drogówka prowadziła wczoraj na drogach miasta i powiatu działania pn. „Bezpieczny pieszy”, które ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych oraz kierujących jednośladami. Policjanci ujawnili blisko 182 wykroczenia.

Bielski ruch drogowy cyklicznie prowadzi działania pn. „Bezpieczny pieszy” mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. W ramach działań policjanci zwracają szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Szczególnym nadzorem obejmują rejony skrzyżowań oraz przejść dla pieszych. Zwracają uwagę również na zachowanie kierujących pojazdami w stosunku do pieszych i rowerzystów oraz bacznie przyglądają się czy piesi nie łamią przepisów ruchu drogowego. Wczoraj w trakcie trwania działań w godzinach od 6 do 22 stróże prawa ujawnili 182 wykroczenia, w tym 43 popełnione przez niechronionych uczestników ruchu. Głównymi przyczynami popełnianych przez nich wykroczeń było przechodzenie w miejscu niedozwolonym oraz niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.
Apelujemy o przestrzeganie przepisów i szczególną ostrożność. Na drodze kierujmy się zasadą ograniczonego zaufania i ostrożności. Bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nas samych!

Powrót na górę strony