Wiadomości

List z podziękowaniem w związku z pokazem wyszkolenia psa służbowego

Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej wpłynęły podziękowania dla Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Marcina Bębenka oraz zespołu przewodników psów tj. asp. Jakuba Furczyka oraz mł. asp. Marcina Kurowskiego za przeprowadzenie w Szkole Podstawowej nr 9 w Żywcu pokazu wyszkolenia psa służbowego oraz prezentacji specyfiki pracy w policji.

W dniu 7 października 2023 roku funkcjonariusze asp. Jakub Furczyk oraz mł. asp. Marcin Kurowski wraz ze swoimi czworonożnymi kompanami odwiedzili Szkołę podstawową nr 9 w Żywcu. Policjanci przedstawili dzieciom umiejętności psów służbowych, które na co dzień wspomagają działania policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Warto wspomnieć, że psy służące w policji pochodzą z prywatnych hodowli. Zwierzęta nie muszą mieć rodowodu, ale muszą spełniać określone kryteria. Do służby przyjmowane są psy w wieku od roku do dwóch lat. Przede wszystkim muszą być zdrowe, nie mogą bać się strzałów i powinny odznaczać się określonym usposobieniem oraz cechami. Pies, wybrany na podstawie takich kryteriów, wraz ze swoim przewodnikiem zostają skierowany do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Tam jest ponownie sprawdzany przez weterynarza pod kątem zdrowia, a przez treserów pod względem wymaganych cech niezbędnych w danej specjalizacji. Szkolenie trwa około sześciu miesięcy. Od samego początku kursy są podzielone na poszczególne specjalizacje. Część zajęć przewodnicy i odbywają poza szkołą, tak aby zwierzęta nauczyły się działać w naturalnych warunkach, przyzwyczaiły się do środków transportu, ruchu ulicznego, sztucznego oświetlenia, do pracy w dzień i w nocy. Umiejętności psów policyjnych podlegają systematycznej weryfikacji. Wracające ze szkolenia dostają tzw. atest, wydawany na rok. Po roku służby każdy pies przechodzi ponowny egzamin przed komisją. Jeżeli jest sprawny i zachował wszystkie umiejętności nabyte podczas szkolenia, to atest ten jest przedłużany na kolejny rok.

Policjant, który zdecyduje się na pracę z psem, powinien być funkcjonariuszem mianowanym na stałe, ponadto wykazywać się ponadprzeciętną sprawnością fizyczną. Policjanci przechodzą specjalistyczne szkolenia w przypadku pracy z psem do wyszukiwania narkotyków czy materiałów wybuchowych. Wiadomo jednak, że osoby, które decydują się na pracę ze zwierzętami, nie mogą się ich bać, muszą być stanowcze, a przede wszystkim powinny mieć odpowiednie podejście do zwierząt i darzyć je uczuciem. Niejednokrotnie pies policyjny przechodzący na emeryturę znajduje ciepły kąt w domu u swojego opiekuna.

Powrót na górę strony