Wiadomości

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - drogą do podniesienia bezpieczeństwa

Data publikacji 04.01.2024

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje nieprzerwanie od ponad siedmiu lat. W tym czasie dzięki zaangażowaniu osób z niej korzystających jak i policjantów dokonano wielu zmian funkcjonalnych, które pozwoliły usprawnić to narzędzie i spowodowały, że stało się ono skutecznym kanałem wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami a Policją. Ta współpraca zaowocowała skutecznymi działaniami na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa ludzi.

Dzięki zgłoszeniom dokonanym za pośrednictwem aplikacji udało się rozwiązać wiele lokalnych problemów, które mogłyby się z pozoru wydawać błahe, a które to w istotny sposób utrudniały codzienne życie. Dlatego też każde pojedyncze zagrożenie, które zmieniło status z Potwierdzone na Potwierdzone wyeliminowane to sukces zarówno Policji, jak i społeczności lokalnej. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest przykładem bardzo dobrej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

W ostatnich kilku latach, na wniosek użytkowników, kategorie również ulegały zmianie. Jedne zostały usunięte, inne połączone w jedną, a kolejne dodano. Wszystkie dotychczas podejmowane działania miały na celu dostosowanie aplikacji do aktualnych potrzeb i oczekiwań osób korzystających z tego rozwiązania, dzięki czemu każda kategoria była w użyciu. Oczywiście są kategorie, które są bardziej „popularne” od pozostałych. Od samego początku najczęściej wybieranymi zagrożeniami były: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowania czy spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Dziękując za wszystkie przekazane zgłoszenia, skutkujące poprawą bezpieczeństwa i świadczące o współodpowiedzialności użytkowników mapy zagrożeń za szeroko rozumiane bezpieczeństwo ludzi, zachęcamy do dalszego korzystania i jednocześnie promowania wśród przyjaciół, znajomych oraz rodziny tego rozwiązania.

Jeżeli chcesz mieć wpływ na stan bezpieczeństwa w Twojej okolicy, podziel się swoimi spostrzeżeniami z Policją. Reaguj na zagrożenia a wspólne działania przyniosą oczekiwany efekt.

Pamiętajmy,
Zgłoszenia za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastąpią potrzeby pilnej interwencji Policji, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie ludzkie. W tych przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Powrót na górę strony