Wiadomości

Działania "Bezpieczny Pieszy"

Data publikacji 31.01.2024

Bielska drogówka wczoraj prowadziła na drogach miasta i powiatu działania pn. „Bezpieczny pieszy”, które ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych. Policjanci ujawnili 187 wykroczeń.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej cyklicznie prowadzą działania pn. „Bezpieczny pieszy” mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. W ramach działań policjanci zwracają szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych. Szczególnym nadzorem obejmują rejony skrzyżowań oraz przejść dla pieszych. Zwracają uwagę również na zachowanie kierujących pojazdami w stosunku do pieszych. Mundurowi bacznie przyglądają się czy piesi nie łamią przepisów ruchu drogowego. W trakcie trwania działań w godzinach od 6 do 22 stróże prawa ujawnili 187 wykroczeń.

Dominującą ilość wykroczeń mają na swoim koncie kierujący, których najczęstszym przewinieniem było przekraczanie dozwolonej prędkości w rejonie przejść dla pieszych.
Kolejne wykroczenia w ruchu drogowym, których kierujący się dopuszczają to wyprzedzanie na lub rejonie przejścia dla pieszych oraz inne nieprawidłowe zachowania w stosunku do pieszych.

Policjanci skontrolowali łącznie 174 pojazdy, wylegitymowali 190 uczestników ruchu drogowego. Obsłużyli 6 zdarzeń drogowych i 6 interwencji zleconych w ruchu drogowym, ponadto ujawnili nietrzeźwego kierującego.
Tylko tego jednego dnia funkcjonariusze ruchu drogowego wypisali 125 mandatów karnych, mimo tej okoliczności pamiętali również o możliwości zastosowania pouczenia.

Do kierowców apelujemy o ostrożność i uwagę za kierownicą - szczególnie teraz w okresie zimowym. Opady deszczu, śniegu, mokra, a przy tym śliska jezdnia - to czynniki pogarszające warunki drogowe. Jedne powodują większe ograniczenie widoczności, drugie zaś zdecydowanie wydłużają drogę hamowania. W takich warunkach pamiętajmy o zmniejszeniu prędkości. Przypominamy, że prędkość dopuszczalna, nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną!
Z kolei do pieszych apelujemy, aby w tym trudnym na drogach okresie zachowali większą ostrożność. Niekorzystne warunki atmosferyczne sprawiają, że piesi na drodze są słabo widoczni dla kierujących. Dlatego też noszenie odblasków powinno stać się dla nich nawykiem. W określonych sytuacjach jest też obowiązkiem. Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, są zobowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. My jednak zachęcamy do noszenia odblasków od zmierzchu do świtu bez względu na to, czy znajdują się na leśnym odcinku drogi, czy też w centrum miasta. Dzięki temu kierowcy zyskują cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji.

Powrót na górę strony