Wiadomości

Działania „Bezpieczne ferie” na ulicach miasta i powiatu

Data publikacji 06.02.2024

Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży to przede wszystkim czas odpoczynku. Jednak nawet wówczas nie można zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W ubiegły piątek bielscy policjanci przeprowadzili działania „Bezpieczne Ferie 2024”, podczas których sprawdzali miejsca gromadzenia się młodzieży oraz te wskazywane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako zagrożone demoralizacją i przestępczością nieletnich.

W ostatni piątek w godzinach wieczorowo-nocnych oraz w sobotę policjanci Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przeprowadzili działania „Bezpieczne ferie 2024”. Celem ich przeprowadzenia było dążenie do ograniczenia przestępstw i wykroczeń społecznie uciążliwych, a jednocześnie do ujawniania ich sprawców, w tym również popełnianych przez nieletnich. Kilkudziesięciu policjantów biorących udział w działaniach zwracało uwagę, w szczególności na zachowania polegające na zakłócaniu porządku publicznego, wybryki chuligańskie, spożywanie alkoholu czy substancji odurzających oraz naruszenia w ruchu drogowym. W działania zaangażowani byli mundurowi prewencji i ruchu drogowego, jak również służb kryminalnych, a wspierali ich przedstawiciele Straży Miejskiej. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 70 miejsc masowej rozrywki, w tym puby, dyskoteki, centra rozrywki czy miejsca grupowania się nieletnich. Ujawnili prawie 30 wykroczeń społecznie uciążliwych, polegających między innymi na zakłóceniu porządku publicznego czy niszczeniu mienia oraz 25 wykroczeń polegających na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym. Mundurowi ujawnili i zatrzymali 3 osoby poszukiwane. Podobne działania przeprowadzone zostaną w najbliższym czasie.

Powrót na górę strony