Wiadomości

Pomagamy i Chronimy

Na skrzynkę mailową Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej wpłynęło podziękowanie ze Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. List dotyczy funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Kobiernicach, którzy brali udział w interwencji polegającej na dotarciu, a następnie udzieleniu pomocy 85-letniej kobiecie, której stan zdrowia wymagał udzielenia natychmiastowej pomocy.

Pod koniec zeszłego miesiąca ratownicy z Pogotowia Ratunkowego zwrócili się o pomoc do Komisariatu Policji w Kobiernicach, w dotarciu do 85-letniej kobiety, której stan zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu. Seniorka zamieszkuje w trudno dostępnym terenie, gdzie pojazd Pogotowia Ratunkowego mógłby ugrzęznąć na błotnistej polnej drodze. Policjanci asp. Krzysztof Barabasz oraz st. sierż. Dawid Wnętrzak po przybyciu na miejsce pojazdem służbowym o przeznaczeniu terenowym zabrali ratowników do potrzebującej pomocy kobiety. Stan seniorki okazał się poważny. Mundurowi przekonali starszą panią do opuszczenia swojego domostwa celem udzielenia jej pomocy. Transport kobiety radiowozem o przeznaczeniu terenowym został wykluczony, ze względu na stan zdrowia kobiety, dlatego mundurowi wezwali Straż Pożarną, która dotarła na miejsce pojazdem typu quad, do którego podłączono przyczepę ratowniczą. W dalszej kolejności na przyczepie ratowniczej w pozycji leżącej  przetransportowano starszą panią do karetki Pogotowia Ratunkowego. Stan kobiety wymagał jej hospitalizacji.

Przedstawicielka szpitala wskazuje w liście szybkość, rzetelność oraz kompetentne działania wezwanych na miejsce służb. W korespondencji zwraca uwagę na pełne zaangażowanie mundurowych, którzy przekonali seniorkę, że pomoc udzielona w szpitalu wpłynie na poprawę jej stanu. Dziękujemy i cieszymy się z pozytywnego odbioru naszych codziennych starań w aspekcie dbałości o bezpieczeństwo obywateli. 

Asp. Krzysztof Barabasz oraz st. sierż. Dawid Wnętrzak to doświadczeni policjanci, a odwagą i chęcią niesienia pomocy nie raz udowodnili, że dewiza „Pomagamy i Chronimy” jest bliska ich sercu.

Powrót na górę strony