Wiadomości

Wspólne ćwiczenia służb, których głównym priorytetem jest bezpieczeństwo

W ubiegły piątek odbyły się ćwiczenia pod nazwą „Cross 2024”. Funkcjonariusze Policji oraz funkcjonariusze Straży Leśnej przeprowadzili wspólne ćwiczenia, których głównym celem jest jak najlepsza koordynacja połączonych działań w terenie zalesionym oraz trudno dostępnym.

Nie od dziś wiadomo, że ćwiczenia i różnego rodzaju symulacje pozwalają służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo cywili podnieść swoje umiejętności oraz efektywność działania. 22 marca 2024 r. policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej oraz dzielnicowi z Kobiernic wraz z funkcjonariuszami Straży Leśnej przeprowadzili ćwiczenia w Bujakowie, oraz w Kozach pod nazwą „Cross 2024”.

Symulacje zostały przeprowadzone w trudno dostępnym terenie, dlatego do działań wykorzystano między innymi pojazdy typu quad oraz bezzałogowy statek powietrzny potocznie mówiąc dron. Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej pełniący na co dzień służbę na quadach już nie raz mieli okazję dowieść, że mobilność w górskim terenie przekłada się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Policjanci oraz Straż Leśna walczą z przejawami nieuprawnionego wjazdu osób na motocyklach typu cross na tereny leśne czy szlaki górskie. Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Kobiernicach aspirant Krzysztof Barabasz oraz sierżant sztabowy Mateusz Barabasz podkreślają, że umiejętność odnalezienia się w obszarze górskim jest równie ważna jak w terenie zurbanizowanym, który jest administracyjnie usystematyzowany. Niesienie pomocy ludziom korzystającym z uroków górskich obszarów czy działania prewencyjne zapobiegające niebezpiecznym sytuacjom na szlakach górskich są dla służb biorących udział w ćwiczeniach sprawą priorytetową. 

Powrót na górę strony