Wiadomości

Dzielnicowi z Kobiernic na spotkaniu z seniorami

W ramach kampanii „Bezpieczny Senior”, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilamowicach w dniu 15 marca 2024 r. odbyło się spotkanie z seniorami. Spotkanie przeprowadzono pod hasłem "Bezpieczny Senior" dzielnicowi omówili zagrożenia, na jakie narażone są osoby starsze.

W dniu 15 marca 2024 roku, dzielnicowi Komisariatu Policji w Kobiernicach starszy sierżant Przemysław Zemczak oraz starszy sierżant Wojciech Sztafiński wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach, wzięli udział w konferencji organizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Podczas Konferencji została poruszona tematyka „Bezpieczny Senior", przedstawiono tematykę przemocy, typy przemocy, został omówiony język przemocowy oraz jak i gdzie zgłaszać zachowania wypełniające znamiona przemocy. Konferencja w formie online odbyła się jednocześnie w 83 miejscach w kraju. Obecni na miejscu spotkania dzielnicowi poruszali tematykę bezpieczeństwa seniorów.

Dzielnicowi podkreślali, że poprawa bezpieczeństwa seniorów wymaga nieustannej pracy, tak aby minimalizować skutki pojawiających się coraz to nowych zagrożeń. Niestety to właśnie osoby starsze są wybierane na cel przez przestępców żerujących na dobroci i chęci niesienia pomocy przez nasze babcie i dziadków. W trakcie spotkania zostały omówione zagrożenia, na jakie narażone są osoby starsze. Funkcjonujące metody „na wnuczka", „na policjanta”, „na pracownika gazowni czy elektrowni” obecnie są tylko jednymi z możliwych sposobów, które często są wykorzystane do oszukania seniorów.

Dzielnicowi przypominali seniorom o zasadach ograniczonego zaufania wobec obcych osób oraz zachowania zdrowego rozsądku przy podejmowaniu decyzji na rozmaite oferowane im produkty. Podczas spotkania omówiono również zasady bezpieczeństwa na drodze. Dzielnicowi zachęcali uczestników do noszenia elementów odblaskowych na ubraniach, kiedy poruszają się po drodze, nie tylko poza obszarem zabudowanym.
Spotkania cieszą się wśród seniorów dużą popularnością. Policjanci na spotkaniach nie mogą narzekać na frekwencję, która zawsze dopisuje. Okoliczności, o których wspominamy cieszą nas, tym bardziej, że wszystkie działania w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki przynoszą oczekiwane rezultaty.

Powrót na górę strony