Wiadomości

Policjanci z Kobiernic przestrzegali seniorów przed oszustami

W ramach kampanii „Bezpieczny Senior”, w Domu Kultury w Kobiernicach odbyło się spotkanie dzielnicowych z seniorami. Spotkanie przeprowadzono pod hasłem "Bezpieczny Senior" dzielnicowi omówili zagrożenia, na jakie narażone są osoby starsze.

Bezpieczeństwo seniorów jest tematem bardzo aktualnym i coraz szerzej poruszanym. Poprawa bezpieczeństwa seniorów wymaga nieustannej pracy, tak aby minimalizować skutki pojawiających się coraz to nowych zagrożeń. Niestety to właśnie osoby starsze są wybierane na cel przez przestępców żerujących na dobroci i chęci niesienia pomocy przez nasze babcie i dziadków. Na początku marca w ramach programu „Bezpieczny Senior” aspirant Krzysztof Barabasz i starszy sierżant Dawid Wnętrzak – dzielnicowi z Komisariatu Policji w Kobiernicach spotkali się z seniorami. W trakcie spotkania zostały omówione zagrożenia, na jakie narażone są osoby starsze. Funkcjonujące metody „na wnuczka", „na policjanta”, „na pracownika gazowni czy elektrowni” obecnie są tylko jednymi z możliwych sposobów, które często są wykorzystane do oszukania seniorów.

Dzielnicowi przypominali seniorom o zasadach ograniczonego zaufania wobec obcych osób oraz zachowania zdrowego rozsądku przy podejmowaniu decyzji na rozmaite oferowane im produkty. Podczas spotkania omówiono również zasady bezpieczeństwa na drodze. Dzielnicowi zachęcali uczestników do noszenia elementów odblaskowych na ubraniach, kiedy poruszają się po drodze, nie tylko poza obszarem zabudowanym.

Spotkania cieszą się wśród seniorów dużą popularnością. Policjanci na spotkaniach nie mogą narzekać na frekwencję, która zawsze dopisuje. Okoliczności, o których wspominamy cieszą nas, tym bardziej, że wszystkie działania w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki przynoszą oczekiwane rezultaty. 

Powrót na górę strony