Wiadomości

SZKOLENIE Z ZAKRESU POSZUKIWAŃ OSÓB ZAGINIONYCH

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej po raz kolejny była inicjatorem szkolenia w przedmiocie realizacji poszukiwań osób zaginionych w terenie. W szkoleniu udział wzięło ponad 50 funkcjonariuszy z różnych służb, które biorą udział w akcjach poszukiwawczych. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i udział w tym ważnym ze względów bezpieczeństwa wydarzeniu.

Szkolenie odbyło się 19 czerwca br. w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, udział w nim wzięła kadra kierownicza KMP w Bielsku-Białej i Komisariatów Policji oraz funkcjonariusze Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji w Bielsku-Białej. Prelegentami byli ratownik beskidzkiej grupy GOPR oraz Prezes i Naczelnik OSP Stare Bielsko. W szkolenie włączyła się też Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Szkolenie otwarł oraz omówił najistotniejsze zasady współpracy między służbami I Zastępca Komendanta Miejskiej Policji w Bielsku-Białej mł.insp. Grzegorz Jakubiec, który w KMP w Bielsku-Białej nadzoruje m.in. poszukiwania.

Przedmiotem szkolenia było prowadzenie czynności poszukiwawczych za osobą zaginioną, w tym w terenach trudnodostępnych, górskich i zalesionych przy wykorzystaniu wsparcia technicznego w postaci najnowocześniejszego sprzętu, a także współdziałanie i koordynacja działań poszukiwawczych Policji wraz z innymi służbami.

W kwestii teoretycznej szkolenia, ratownicy GOPR podczas wykładu omówili stosowaną przez nich taktykę poszukiwań bazującą m.in. na przeprowadzonych badaniach uniwersyteckich. Funkcjonariusze w trakcie szkolenia wymieniali się również zebranymi w toku akcji doświadczeniami oraz metodami poszukiwań.

W kwestii praktycznej zaś, strażacy z OSP w Starym Bielsku pokazywali działanie najnowocześniejszego sprzętu ułatwiającego odnajdywanie osób zaginionych. Dodatkowo na terenie komendy, strażacy pokazywali funkcjonowanie tzw. wozu dowodzenia, którego możliwości techniczne pozwalają na koordynowanie akcji i w znaczący sposób ułatwiają takie poszukiwania.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim funkcjonariuszom uczestniczącym w szkoleniu.

Powrót na górę strony