Spotkanie w Urzędzie Gminy w Jasienicy - Debaty społeczne - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Debaty społeczne

Spotkanie w Urzędzie Gminy w Jasienicy

W czwartek 06 kwietnia 2017 r w budynku Urzędu Gminy w Jasienicy, dzielnicowy asp. Rafał Siekierka z Komisariatu Policji w Jasienicy, wziął udział w spotkaniu z Radą Sołectwa Jasienicy . W spotkaniu uczestniczyli również Wójt Gminy Jasienicy Janusz Pierzyna, radni gminni i powiatowi z terenu Jasienicy, przedstawiciele oświaty, koła gospodyń wiejskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Podczas spotkania dzielnicowy omówił przede wszystkim kwestie związane z ideą i funkcjonowaniem "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz możliwości jakie daje aplikacja na urządzenia mobilne "Moja Komenda". Ponadto policjant przybliżył uczestnikom założenia programu "Dzielnicowy bliżej nas" i przedstawił analizę bezpieczeństwa na podległym terenie w 2016 roku oraz pierwszym kwartale 2017 r. Ponadto omówiono plan działania priorytetowego rejonu Jasienicy założonego na pierwszą połowę 2017 r. Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli okazję wziąć udział w dyskusji mającej na celu określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców.

  • spotkanie w Urzędzie Gminy w Jasienicy