Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej - informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji

w BIELSKU-BIAŁEJ

 

43-300 Bielsko-Biała
ul. Wapienna 45

 

 

Dyżurny KMP 47 85 712 55
Centrala 47 85 712 00
fax. 47 85 712 44

 

Telefon alarmowy 997
Telefon alarmowy 112

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z zamieszczonych poniżej rozwiązań.

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. Nr 182, poz.1228).

2. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej (adresy poniżej)

  • przesyłanie faksów pod numery: 47 857 12 44

  • strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

3. Skorzystanie z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016) 

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

dyzurny@bielsko.ka.policja.gov.pl lub komendant@bielsko.ka.policja.gov.pl

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.3 MB)

 

Dane kontaktowe komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej
 

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji

tel. 47 85 712 12
 

Wydział Kryminalny

tel. 47 85 712 80
 

Referat d/w z Przestępczością Narkotykową

tel. 47 85 713 90


Wydział Prewencji 

tel.47 85 712 60


Wydział Sztab Policji 

tel. 47 85 712 40


Wydział Ruchu Drogowego

tel. 47 85 712 90


Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą

tel. 47 85 712 70


Zespół d/w z Korupcją

tel. 47 85 712 70


ZESPÓŁ ds. PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ, NIELETNICH I PATOLOGII

tel. 47 85 712 60


Policyjna Izba Dziecka

tel. 47 85 715 61


Zespół Kontroli

tel. 47 85 711 42


Zespół Teleinformatyki

tel. 47 85 711  20


Zespół Kadr i Szkolenia 

tel. 47 85 712 18


Zespół Finansów i Zaopatrzenia

tel. 47 85 712 25

komisariaty podległe kmp w bielsku-białej

Komisariat Policji I w Bielsku-Białej, ul. Składowa 2, nr tel. 47 85 701 00, adres e-mail: kp1@bielsko.ka.policja.gov.pl.

Komendant Komisariatu Policji I w Bielsku-Białej -  młodszy inspektor  Mariusz PIĄTEK

Komisariat Policji II w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 8, nr tel. 47 85 702 00, adres e-mail: kp2@bielsko.ka.policja.gov.pl.

Komendant Komisariatu Policji II w Bielsku-Białej - podinspektor Krzysztof SZCZYRBOWSKI

Komisariat Policji III w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2c, nr tel. 47 85 703 00 adres e-mail: kp3@bielsko.ka.policja.gov.pl.
 
Komendant Komisariatu Policji III w Bielsku-Białej - nadkomisarz Jacek SZCZYPKA
 
Komisariat Policji IV w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 235, nr tel. 47 85 704 00, adres e-mail: kp4@bielsko.ka.policja.gov.pl
 
Komendant Komisariatu Policji IV w Bielsku-Białej - podkomisarz Mariusz GWÓŹDŹ
 
Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Mickiewicza 1, nr tel. 47 85 708 10, adres e-mail:czechowice@bielsko.ka.policja.gov.pl.
 
Komendant Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach - młodszy inspektor Elżbieta PACHOLSKA
 
Komisariat Policji w Jasienicy, Jasienica 1401, ul. Zdrowotna, nr tel. 47 85 705 10, adres e-mail: jasienica@bielsko.ka.policja.gov.pl
 
Komendant Komisariatu Policji w Jasienicy - komisarz Ireneusz SPANDEL
 
Komisariat Policji w Kobiernicach, ul. Żywiecka 6, nr tel. 47 85 707 10, adres e-mail: kobiernice@bielsko.ka.policja.gov.pl
 
Komendant Komisariatu Policji w Kobiernicach - aspirant Kamil MARTYNIAK
 
Komisariat Policji w Szczyrku, ul. Myśliwska 40, nr tel. 47 85 706 10, adres e-mail: szczyrk@bielsko.ka.policja.gov.pl
 
Komendant Komisariatu Policji w Szczyrku - podkomisarz Dawid BATKO
Powrót na górę strony