Przeciwdzałanie przemocy w rodzinie

W Bielsku-Białej i powiecie bielskim działają ośrodki, które realizują programy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą świadczonych przez te ośrodki działań skierowanych zarówno do ofiar, jak i sprawców przemocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej

Baza osób nadzorujących działania Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w garnizonie śląskim oraz baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie woj. śląskiego

 

 

Powrót na górę strony