Ochrona zwierząt

Zielona strefa - Ochrona zwierząt i środowiska

 


„….Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę…”


Art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt

 


Policja zgodnie z obowiązującym stanem prawnym realizuje m.in. zadania ukierunkowane na wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjuje i organizuje działania mające na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi. Jednym z celów podejmowanych przedsięwzięć jest zapewnienie lepszej ochrony zwierzętom i zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

 

Jeśli posiadasz informacje o nieludzkim traktowaniu zwierząt poprzez m.in. ich torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie w niewłaściwych warunkach, oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem to skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: prewencja@bielsko.ka.policja.gov.pl lub bezpośrednio z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 45, tel. 47 85 712 70, nr alarmowe 997, 112.

 

Zgłoszeń dotyczących czynów zabronionych popełnianych przeciwko zwierzętom i środowisku, a w szczególności; znęcania się nad zwierzętami, kłusownictwa, zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt leśnych, dzikich wysypisk śmieci, niszczenia zieleni, nielegalnej wycinki drzew oraz poruszania się po terenach leśnych quadami i motocyklami crossowymi można dokonywać również za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Powrót na górę strony