Bezpieczeństwo pieszych

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych

Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Dariusz Matusiak oraz Dyrektor Książnicy Beskidzkiej mgr Bogdan Kocurek, uroczyście parafowali dzisiaj porozumienie kontynuujące współpracę w ramach IV edycji programu profilaktyczno – edukacyjnego „Senior”.

W Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej uroczyście podpisano dzisiaj porozumienie kontynuujące współpracę w ramach kolejnej, czwartej już edycji programu profilaktyczno – edukcyjnego „Senior”. Porozumienie parafowali szef bielskiego garnizonu insp. Dariusz Matusiak oraz Dyrektor Książnicy Beskidzkiej mgr Bogdan Kocurek. W uroczystości udział wzięli także autorzy projektu: mgr Katarzyna Ruchała Kierownik Działu Animacji, Rozwoju i Marketingu Książnicy Beskidzkiej, podinsp. Mariusz Kuliński Naczelnik Wydziału Prewencji oraz nadkom. Aleksandra Gęga - specjalista wydziału prewencji bielskiej komendy.

Głównym celem programu „Senior IV” jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób starszych, szczególnie w aspekcie przestępstw popełnianych na szkodę seniorów oraz zagrożeń komunikacyjnych. Jednym z założeń programu jest również podniesienie świadomości na temat realnego zagrożenia oszustwami oraz rozpowszechnienie informacji o sposobach działania sprawców takich przestępstw. Spotkania z osobami starszymi zmierzają także do zwiększenia ich aktywności na rzecz zapewniania bezpieczeństwa sobie i najbliższym sąsiadom. Istotnym założeniem programu jest ponadto kształtowanie wśród seniorów umiejętności unikania zagrożeń oraz podniesienie ich świadomości prawnej w różnych aspektach funkcjonowania życia publicznego.

Zgodnie z założeniami programu, spotkania odbywają się w oparciu o istniejącą sieć bibliotek i filii zamiejscowych Książnicy Beskidzkiej - tak, aby policjanci prowadzący spotkania mogli dotrzeć ze swoim przekazem również do mniejszych miejscowości powiatu bielskiego. Tematyka prelekcji jest różnorodna i dopasowana do oczekiwań odbiorców. Poruszane są zagadnienia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, w przestrzeni publicznej czy obiektach służby zdrowia, a także zagadnienia związane z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania kart płatniczych czy przestępczością internetową.

Powrót na górę strony