Bezpieczeństwo pieszych

Rozdano „Kodeksy młodego rowerzysty”

Blisko 1000 „Kodeksów młodego rowerzysty” trafiło do nauczycieli wychowania komunikacyjnego w bielskich szkołach, dzięki zaangażowaniu Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej oraz policjantów z wydziału ruchu drogowego bielskiej komendy. Bogato ilustrowane podręczniki ułatwią uczniom szkół podstawowych przygotowanie się do uzyskania karty rowerowej.

Wczoraj w Miejskim Zarządzie Oświaty odbyło się uroczyste spotkanie nauczycieli wychowania komunikacyjnego bielskich szkół z przedstawicielami Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej na czele z prezes Aliną Puszyńską oraz mundurowymi z bielskiej drogówki.

W czasie spotkania Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bielsku-Białej podkom. Krzysztof Stankiewicz podziękował pedagogom za dotychczasową pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odpowiadał na pytania nauczycieli wychowania komunikacyjnego, na których spoczywa obowiązek przygotowania uczniów do egzaminu teoretycznego i praktycznego na kartę rowerową, a także sprawdzenia wiadomości i umiejętności uczniów niezbędnych do kierowania rowerem po drogach publicznych. Warunkiem uzyskania karty rowerowej jest zaliczenie egzaminu w szkole, który odbywa się podczas obowiązkowych zajęć z wychowania komunikacyjnego. Zadanie to ułatwić mają nauczycielom „Kodeksy młodego rowerzysty”, które za ich pośrednictwem otrzymają uczniowie przygotowujący się do egzaminu na kartę rowerową. W bogato ilustrowanym podręczniku szczegółowo omówiono i pokazano zasady ruchu drogowego oraz technikę bezpiecznej jazdy jednośladem.

Obecna na spotkaniu mł.asp. Ilona Michalczyk z bielskiej drogówki omówiła zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i przybliżyła policyjne statystyki dotyczące wypadków drogowych. Przypomniała o konieczności używania elementów odblaskowych oraz elementów stanowiących wyposażenie jednośladów, w tym obowiązkowego oświetlenia.

Powrót na górę strony