Bezpieczeństwo pieszych

Z seniorami o bezpieczeństwie

Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Jasienicy asp. Rafał Siekierka spotkał się z seniorami. Spotkanie odbyło się w Gminnej Bibliotece w Jasienicy w ramach prowadzonej kampanii społecznej pod hasłem „Seniorze, nie daj się oszukać”. Tematem wiodącym spotkania było bezpieczeństwo osób starszych.

Dzielnicowy przekazał cenne wskazówki o właściwym zabezpieczeniu mienia przed kradzieżą. Mówił o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i zagrożeniach komunikacyjnych w porze wieczorowo-nocnej oraz radził, jak nie paść ofiarą oszustów działających, tzw. „metodą na wnuczka lub policjanta”. W trakcie spotkania policjant zachęcał do korzystania z programu „Krajowej mapy zagrożenia bezpieczeństwa” i aplikacji „Moja Komenda”, których działanie bardzo dokładnie omówił i pomógł w zainstalowaniu aplikacji w telefonach uczestników. Słuchacze otrzymali ulotki z informacjami przygotowanymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Bezpieczeństwo seniorów jest ciągle aktualnym tematem. Poprawa bezpieczeństwa osób starszych na obszarach wiejskich wymaga systematycznej pracy, tak aby minimalizować skutki pojawiających się coraz to nowych zagrożeń i nowych metod jakimi posługują się przestępcy. W trakcie spotkania każdy z uczestników mógł zadawać pytania, podzielić się swoimi spostrzeżeniami czy wyrazić swoją opinię. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a ta forma bezpośredniej współpracy i kontaktu z mieszkańcami będzie kontynuowana.

Powrót na górę strony