Bezpieczeństwo pieszych

Policjanci i księża wspólnie dla ochrony życia

W siedzibie Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie przedstawicieli wydziałów ruchu drogowego czterech powiatów: bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego i oświęcimskiego z proboszczami miejscowych parafii. Tematem spotkania było bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ponieważ kościół ma ogromny wpływ, siłę przebicia i autorytet stąd prośba o wsparcie akcji przez duchownych.

W czasie spotkania Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej podkom. Krzysztof Stankiewicz zwrócił się z prośbą do księży, aby podczas kazań w czasie mszy świętych informowali wiernych o zagrożeniach w ruchu drogowym. Zwrócił uwagę w szczególności na bezpieczeństwo pieszych, zagrożenia ze strony nietrzeźwych kierujących oraz przekraczających dozwoloną prędkość. Natomiast Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie kom. Jarosław Puchałka omówił zasady wykorzystywania dróg w sposób szczególny, a także bezpieczeństwa podczas pielgrzymek, procesji i innych uroczystości kościelnych.

Kościół ma ogromny wpływ, siłę przebicia i autorytet, stąd prośba o wsparcie akcji przez duchownych. Informacja podana przez księdza lub katechetę może znacznie skuteczniej aniżeli apele Policji dotrzeć do osoby starszych.

Powrót na górę strony