Kolizje drogowe - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Kolizje drogowe

Kolizje drogowe

Poszukujemy świadków zdarzeń drogowych, które miały miejsce na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Osoby posiadające informacje na temat poniższych zdarzeń proszone są o osobisty lub telefoniczny kontakt z Zespołem ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej ul. Wapienna 45, telefon (033) 812 12 63 lub 997.

Poszukujemy świadków poniższego zdarzenia drogowego:

  • w dniu 31.12.2019 roku w godzinach pomiędzy 11;50 a 12:15 w Bielsku-Białej na ul. Żubrów w rejonie posesji, gdzie w nieustalonych okolicznościach doszło do zdarzenia z udziałem pojazdów marki Mercedes oraz Toyota Yaris.