Kolizje drogowe - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Kolizje drogowe

Kolizje drogowe

Poszukujemy świadków zdarzeń drogowych, które miały miejsce na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Osoby posiadające informacje na temat poniższych zdarzeń proszone są o osobisty lub telefoniczny kontakt z Wydziałem Prewencji KMP Bielsko – Biała ul. Wapienna 45, pok. D 093, tel. 033 812 1325 lub 033 8121260 oraz 997.

Poszukujemy świadków poniższego zdarzenia drogowego:

  • w okresie 13/14 czerwca 2020 r. w Rybarzowicach przy ul. Żywieckiej na parkingu stacji paliw OAZA, gdzie kierujący n/n pojazdem wykonując nieustalony manewr uszkodził pojazd ciężarowy m-ki Volvo,  po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.