Kontrole autobusów

W jaki sposób organizator lub przewoźnik może zgłosić chęć skontrolowania autobusu przez Policję.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, na pisemny wniosek organizatora przejazdu lub przewoźnika, dokonują kontroli stanu technicznego autobusu oraz badają stan trzeźwości jego kierowcy.
Zgłoszenie pisemne organizatora lub przewoźnika, (którego wzór można pobrać z dolnej części strony) należy przesłać z trzydniowym wyprzedzeniem na adres poczty elektronicznej WRD KMP w Bielsku-Białej e-mail: rd@bielsko.ka.policja.gov.pl . Termin ten pozwala racjonalnie zaplanować i wykorzystać patrole w dniach, w których zgłoszono kilka kontroli autobusów, a są to nierzadko dni wolne od pracy lub czas ferii zimowych i wakacji.


Kontrole autobusów prowadzane są na dolnej płycie dworca PKS w rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej i Lipowej w Bielsku-Białej. Organizator powinien przeznaczyć na kontrolę około jednej godziny przed zabraniem pasażerów. Przeprowadza się również kontrolę z pasażerami lecz wówczas należy pamiętać, że w przypadku ujawnienia złego stanu technicznego autobusu i zatrzymania dowodu rejestracyjnego, dalsza jazda przeważnie jest już niemożliwa, co nie nastraja pozytywnie już siedzących na swoich miejscach i czekających na wyjazd pasażerów. Przewoźnik lub organizator w tej sytuacji organizuje podstawienie kolejnego autobusu, którego kontrolę można ustalić już telefonicznie z oficerem dyżurnym KMP w Bielsku-Białej pod numerem telefonu 47 857 12 90 lub 47 857 12 55.

Powrót na górę strony