Notatki ze zdarzeń drogowych

Informacja dla uczestników zdarzeń drogowych

Poniżej przestawiono w jakich okolicznościach można zwracać się z wnioskiem o wydanie notatki urzędowej z kolizji lub wypadku drogowego. Otóż jeżeli na miejscu zdarzenia była Policja lub w przypadku gdy zdarzenie zostało zgłoszone po czasie, Wydział Ruchu Drogowego KMP w Bielsku-Białej wyda uczestnikom zdarzenia lub pokrzywdzonym notatkę urzędową, po tym jak sprawca zdarzenia został ukarany mandatem karnym lub dopiero po zakończeniu postępowania karnego lub wyjaśniającego.

 

Co zrobić jeżeli zakład ubezpieczeń wnosi o dostarczenie notatki ze zdarzenia?
W celu przyspieszenia procedury uzyskania notatki, proponujemy przekazanie informacji likwidatorowi szkody, korzystającemu z uprawnień wynikających z art. 25 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, adresu poczty elektronicznej Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bielsku-Białej:  zdarzenia@bielsko.ka.policja.gov.pl , pod który może on skierować wniosek o bezpośrednie przesłanie jej w formie elektronicznej PDF.

 

Notatki wydawane są również w tradycyjnej papierowej formie, tj. kserokopii, wszystkim uczestnikom zdarzenia, właścicielom pojazdów, budynków i innych obiektów uszkodzonych w zdarzeniu, którzy osobiście stawią się pod adresem:


Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej
ul. Wapienna 45
43-300 Bielsko-Biała
(punkt recepcyjny)

Termin wydawania kserokopii - w dniach od poniedziałku do piątku (nie dotyczy dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 7:00 - 15:00