Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Spotkanie z gimnazjalistami

Wczoraj policjanci z bielskiej drogówki spotkali się z gimnazjalistami. Celem spotkania, które odbyło się w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w ramach trwającej kampanii „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”, było uwrażliwienie młodych kierowców na bezpieczne zachowania na drodze.

Jak wynika z analizy statystyk drogowych, młodzi kierowcy w wieku 18 do 25 lat są sprawcami co trzeciego wypadku drogowego. Stąd też zagadnienia poruszane w czasie spotkań mają uświadomić młodym ludziom ograniczone umiejętności w kierowaniu pojazdami oraz obniżyć skłonność do szybkiej i brawurowej jazdy i podejmowania ryzyka na drodze. Uczniowie wysłuchali informacji przygotowanych przez mł.asp. Krzysztofa Stankiewicza z Wydziału Ruchu Drogowego na temat stanu bezpieczeństwa na bielskich drogach. Podczas swojego wykładu policjant zwrócił uwagę, nie tylko na dane statystyczne dotyczące ilości zdarzeń drogowych, ale również na aspekt prawny, psychologiczny i moralny dotyczący sytuacji w jakiej znajduje się sprawca wypadku drogowego. Uczniowie obejrzeli film przestrzegający przed nierozwagą i lekceważeniem zasad bezpieczeństwa na drodze. Zaakcentowany został również problem kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.59 MB)