Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Młodzi kierowcy wysłuchali porad

Ponad 300 uczniów uczestniczyło w spotkaniu prowadzonym przez policjantów z drogówki oraz ratowników Grupy Ratownictwa PCK, które odbyło się w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w ramach trwającej kampanii „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”.

Celem spotkania było uwrażliwienie młodych kierowców na bezpieczne zachowanie na drodze. Jak wynika z przeprowadzonej analizy statystyki zdarzeń drogowych, młodzi kierowcy w wieku 18 – 25 lat byli sprawcami co trzeciego zdarzenia na bielskich drogach. Stąd też zagadnienia poruszane w czasie spotkań mają uświadomić młodym ludziom ograniczone umiejętności w kierowaniu pojazdami oraz obniżyć skłonność do szybkiej i brawurowej jazdy i podejmowania ryzyka na drodze.
Uczniowie wysłuchali informacji przygotowanych przez mł.asp. Krzysztofa Stankiewicza z Wydziału Ruchu Drogowego na temat stanu bezpieczeństwa na bielskich drogach. Podczas swojego wykładu policjant zwrócił uwagę, nie tylko na dane statystyczne dotyczące ilości zdarzeń, do których dochodzi na naszych drogach, ale również na aspekt prawny, psychologiczny i moralny dotyczący sytuacji w jakiej znajduje się sprawca wypadku drogowego. Uczniowie obejrzeli film przestrzegający przed nierozwagą i lekceważeniem zasad bezpieczeństwa na drodze. Zaakcentowany został również problem kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Słuchacze „na własnej skórze” mogli się przekonać jak wygląda jazda w stanie nietrzeźwości, testując „alkogogle” symulujące widzenie po alkoholu.
Ratownik z Grupy Ratownictwa PCK w Bielsku-Białej przybliżył zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podobne spotkania skierowane do młodzieży w wieku od 17 do 18 roku życia, prowadzone będą w najbliższym czasie również w innych szkołach Bielska-Białej i powiatu bielskiego.