Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Kolejne spotkania z młodymi kierowcami

Wczoraj policjanci z bielskiej drogówki spotkali się z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej w ramach trwającej kampanii „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”.

Spotkanie miało na celu uwrażliwienie młodych kierowców na bezpieczne zachowanie na drodze. Jak bowiem wynika z przeprowadzonej analizy statystyki zdarzeń drogowych w 2012 roku, młodzi kierowcy w wieku 18 – 25 lat byli sprawcami co trzeciego zdarzenia na bielskich drogach. Stąd też zagadnienia poruszane w czasie spotkań mają uświadomić młodym ludziom ograniczone umiejętności w kierowaniu pojazdami oraz obniżyć skłonność do szybkiej i brawurowej jazdy i podejmowania ryzyka na drodze. Uczniowie wysłuchali informacji przygotowanych przez mł.asp. Krzysztofa Stankiewicza z Wydziału Ruchu Drogowego na temat stanu bezpieczeństwa na bielskich drogach. Podczas swojego wykładu policjant zwrócił uwagę, nie tylko na dane statystyczne dotyczące ilości zdarzeń drogowych, do których dochodzi na naszych drogach, ale również na aspekt prawny, psychologiczny i moralny dotyczący sytuacji w jakiej znajduje się sprawca wypadku drogowego. Uczniowie obejrzeli film przestrzegający przed nierozwagą i lekceważeniem zasad bezpieczeństwa na drodze. Zaakcentowany został również problem kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Każdy z uczniów otrzymał „pendrive” z logo kampanii „Z młodym kierowca w drodze po doświadczenie”, które zostały zakupione ze środków finansowych Województwa Śląskiego.