Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Miasteczko Ruchu Drogowego w bielskim Hałcnowie

W minioną sobotę uroczyście otwarto Miasteczko Ruchu Drogowego, które powstało przy Szkole Podstawowej nr 28 w Bielsku-Białej. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz oraz Prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult. W uroczystości uczestniczył także Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej mł.insp. Krzysztof Gałuszka wraz z kierownictwem bielskiej drogówki oraz szefem miejscowego komisariatu IV.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. Jej celem było utworzenie miasteczka ruchu rowerowego, na terenie którego prowadzone będą szkolenia dzieci i młodzieży na kartę rowerową i motorowerową. Nauka zasad ruchu drogowego odbywać się będzie poza drogami ogólnymi, pod okiem doświadczonego pedagoga. W projekcie przewidziano symulację wielu sytuacji spotykanych na drogach, w tym drogi jedno i dwujezdniowe, przejazd kolejowy, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, rondo, przejścia dla pieszych. Umiejętności nabyte przez najmłodszych w trakcie tak bezpiecznego szkolenia z pewnością przyniosą pożądane efekty w prawdziwym ruchu drogowym. Autorem projektu jest Bronisław Szafarczyk.

Wydarzeniu towarzyszył II Hałcnowski Piknik Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podczas którego przygotowano liczne atrakcje dla uczestników. Policjanci z bielskiej drogówki, wspólnie z kadetami z policyjnych klas, rozmawiali z najmłodszymi o bezpieczeństwie i rozdawali elementy odblaskowe. Zorganizowano także liczne gry i zabawy dla dzieci oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy mógł usiąść za kierownicą policyjnego radiowozu lub motocykla i przymierzyć elementy policyjnego wyposażenia. Dla odważnych przedstawiciele bielskiego i katowickiego WORD-u przygotowali symulatory dachowania i zderzeń. Uczestnicy licznie korzystali z atrakcji, które czekały na nich w miasteczku ruchu drogowego.