Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

O bezpieczeństwie z uczniami

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zagrożenia wynikające z korzystania z internetu, handel ludźmi oraz funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda były tematyką spotkania z uczniami Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. S. Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Gorkiego. W spotkaniu, które odbyło się w ramach trwającej kampanii „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”, uczestniczył także Bartosz Ciopiński z bielskiej szkoły nauki jazdy.

Celem spotkania było uwrażliwienie młodych kierowców na bezpieczne zachowanie na drodze. Jak wynika z przeprowadzonej analizy statystyki zdarzeń drogowych, to właśnie kierowcy w wieku od 18 do 25 lat są sprawcami co 4 wypadku na śląskich drogach. Stąd też zagadnienia poruszane w czasie spotkań mają uświadomić młodym ludziom ograniczone umiejętności w kierowaniu pojazdami, a także obniżyć ich skłonność do szybkiej i brawurowej jazdy oraz podejmowania ryzyka na drodze.

W spotkaniu wzięło udział blisko 200 uczniów, którzy z uwagą wysłuchali informacji przygotowanych przez policjantów z prewencji i ruchu drogowego. Podczas swojego wykładu mł.asp. Ilona Michalczyk z bielskiej drogówki, zwróciła uwagę nie tylko na dane statystyczne dotyczące ilości zdarzeń drogowych, ale również na aspekt prawny, psychologiczny i moralny dotyczący sytuacji w jakiej znajduje się sprawca wypadku drogowego. Uczniowie obejrzeli film przestrzegający uczestników ruchu drogowego przed nierozwagą i lekceważeniem zasad bezpieczeństwa na drodze. Zaakcentowany został również problem kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Uczniowie „na własnej skórze” mogli przekonać się, jak wygląda jazda w stanie nietrzeźwości, testując „alkogogle” symulujące widzenie po alkoholu.

Bartosz Ciopiński, na co dzień zajmujący się promocją ekologicznej jazdy, czyli „eco-drivingu”, w rozmowie z młodymi kierowcami podkreślił konieczność ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Udzielił też instruktażu w zakresie bezpiecznego poruszania się pojazdami.

Oprócz tematyki związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, policjanci poruszyli także kwestię bezpieczeństwa w sieci. W dzisiejszych czasach rzeczywistość wirtualna jest dla młodych ludzi równie ważna, jak ta realna i to właśnie w świat internetu przenoszonych jest wiele aktywności codziennego życia. Zakupy, bankowość internetowa, rozrywka, czy utrzymywanie relacji interpersonalnych - to płaszczyzny, w których sieć może nam wiele zaoferować. Jednak beztroskie, czasem wręcz bezmyślne korzystanie z internetu, może wyrządzić też wiele szkód. Uczniowie z uwagą wysłuchali wykładu asp.szt. Jarosława Motyki z bielskiej prewencji, który nawiązał do zagadnień związanych z cyberprzestępczością. Młodym ludziom został przybliżony temat cyberprzemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy rówieśniczej przejawiającej się agresywnymi, wulgarnymi wpisami i komentarzami w sieci. Uczniom zwrócono również uwagę na inne zagrożenia płynące z korzystania z internetu, w tym na szkodliwe treści mające destrukcyjny wpływ na psychikę młodego człowieka, a także złośliwe oprogramowanie, jakie mogą nieświadomie zainstalować na urządzeniach mobilnych lub komputerze. Policjanci przedstawili także zasady odpowiedzialności karnej osób nieletnich. Dla wzmocnienia przekazu z jakim przyszli mundurowi, młodzież obejrzała film edukacyjny dotyczący cyberprzemocy.

Z kolei nadkom. Stefan Pośpiech poruszył tematykę handlu ludźmi - dziećmi i kobietami zmuszanymi do prostytucji oraz pracownikami zmuszanymi do niewolniczej pracy, który stał się w dzisiejszych czasach jednym z najbardziej dochodowych przestępstw w Europie. Szacuje się, że zyski z handlu ludźmi wynoszą rocznie 2,5 mld euro (na całym świecie dochodzą do 32 mld dolarów). W czasie swojego wystąpienia oficer Policji wspominał również, iż ostatnie lata wskazują na wyraźny wzrost wykorzystania ofiar do pracy przymusowej, także Polaków.

Podczas spotkania poruszono również kwestię funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, za pośrednictwem której można zgłaszać Policji zagrożenia występujące na danym terenie, a także aplikacji Moja Komenda, dzięki której można w szybki sposób nawiązać kontakt z właściwym miejscowo dzielnicowym.

Podobne spotkania kontynuowane będą w najbliższym czasie, także w innych szkołach na terenie miasta i powiatu bielskiego.

Zdjęcia: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 w Bielsku-Białej.