Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Mazańcowicach policjanci z bielskiej drogówki przeprowadzili powiatowy turniej z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, który został zorganizowany wspólnie z Fundacją na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego przy wsparciu Starostwa Bielskiego.

Zmagania uczniów gimnazjów i szkół podstawowych rozpoczęły się testem znajomości przepisów ruchu drogowego. Następnie każdy z uczestników turnieju musiał wykazać się praktyczną wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i pokonać na rowerze skomplikowany tor przeszkód w miasteczku ruchu drogowego. Niepokonani okazali się przedstawiciele gospodarzy, którzy triumfowali zarówno wśród szkół podstawowych jak i gimnazjów i będą reprezentować nasz powiat w turnieju okręgowym. Drugie miejsca - także premiowane awansem - zajęli uczniowie z Gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej (obecnie SP nr 3) oraz bielskiej szkoły podstawowej nr 29.

Klasyfikacja – gimnazja:

 • 1 miejsce – Gimnazjum w Mazańcowicach
 • 2 miejsce - Gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej (obecnie SP nr 3)
 • 3 miejsce – Gimnazjum nr 9 w Bielsku-Białej (obecnie SP nr 36)
 • 4 miejsce – Gimnazjum nr 4 w Bielsku-Białej (obecnie SP nr 13)
 • 5 miejsce – Gimnazjum nr 2 w Czańcu
 • 6 miejsca – Gimnazjum nr 2 w Wilkowicach

Klasyfikacja – szkoły podstawowe:

 • 1 miejsce – SP w Mazańcowicach
 • 2 miejsce - SP nr 29 w Bielsku-Białej
 • 3 miejsce - SP nr 13 w Bielsku-Białej
 • 4 miejsce – SP nr 31 w Bielsku-Białej
 • 5 miejsce – SP nr 1 w Bielsku-Białej
 • 6 miejsce - SP nr 1 w Wilkowicach
 • 7 miejsce – SP w Godziszce

Zwycięskie drużyny odebrały puchary i upominki z rąk I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej mł.insp. Krzysztofa Gałuszki, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego podkom. Krzysztofa Stankiewicza, prezes Fundacji Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Aliny Puszyńskiej, przedstawicieli władz gminnych, oświatowych oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej.